Освітньо-наукові програми

Положення про освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в ОНМедУ

Спеціальність 222 «Медицина» ОС “Доктор філософії”

Спеціальність 221 «Стоматологія» ОС “Доктор філософії”

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» ОС “Доктор філософії”

Спеціальність 228 «Педіатрія» ОС “Доктор філософії”