Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.007

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.007 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України №1013 від 22.09.2021 у складі:

Голова ради – Вастьянов Руслан Сергійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент –  Котюжинська Світлана Георгіївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Гоженко Анатолій Іванович, д.мед.н., професор, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту»;

Опонент – Зябліцев Сергій Володимирович, д.мед.н., професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Прийняття до розгляду дисертації Сарахана Василя Миколайовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.007 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України від 22.09.2021 №1013 у складі: Вастьянов Руслан Сергійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України (голова ради); члени ради: рецензент  – Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; рецензент – Манасова Котюжинська Світлана Георгіївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; опонент – Гоженко Анатолій Іванович, д.мед.н., професор, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту»; опонент – Зябліцев Сергій Володимирович, д.мед.н., професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України;

прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету МОЗ України на тему:

«Патогенетично обґрунтована корекція ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті з метою запобігання мікроциркуляторних ускладнень» 222 «Медицина».

Науковий керівник Савицький Іван Володимирович, д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Одеського міжнародного медичного університету

Анотація

Захист дисертаційної роботи Сарахана Василя Миколайовича

10.11.2021 об 11-00 за адресою: вул. Ольгіївська 4, 2 поверх, кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології ОНМедУ.

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету Сарахана Василя Миколайовича на тему: «Патогенетично обґрунтована корекція ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті з метою запобігання мікроциркуляторних ускладнень» 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Одеського міжнародного медичного університету Савицький І.В.

Офіційні опоненти:

  • директор державного підприємства «Український науково-дослідницький інститут медицини транспорту», д.мед.н., професор Гоженко Анатолій Іванович;
  • професор кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, д.мед.н., професор Зябліцев Сергій Володимирович.

Контакти – [email protected]

Дисертація Сарахан В.М.

Відгук_Зябліцев С.В.

Відгук Гоженко А.І.

Висновок про наукову новизну та практичне значення