Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.030

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 503-о від 05.10.2023) для розгляду дисертаційної роботи Остапенко Ігора Олеговича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Годлевський Леонід Семенович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Опря Євген Васильович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент – Кащенко Ольга Анатоліївна, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України

Опонент – Заяць Любомир Мирославович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Опонент – Літовченко Тетяна Анатоліївна,  д. мед. н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету Остапенка Ігора Олеговича:

«Патогенетичні механізми депресії при хронічному судомному синдромі», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Вастьянов Руслан Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології,  Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Остапенка І.О. (pdf)

Дисертація Остапенка І.О. (p7s)

Підпис дисертації Остапенка І.О. (Validation report)

Відгук Заяць Л.М.

Відгук Літовченко Т.А.

Рецензія Кащенко О.А.

Рецензія Опря Є.В.

Захист дисертаційної роботи Остапенка Ігоря Олеговича відбудеться: 07.12.2023 о 14:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації Остапенко І. О. з електронною печаткою