Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.018

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ №318-о від 29.06.2023) для розгляду дисертаційної роботи Євсікова Богдана Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Каштальян Михайло Арсенійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Муравйов Петро Тадеушович, д.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент – Парфентьєв Роман Сергійович, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Іоффе Олександр Юлійович, д.мед.н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України;

Опонент – Дзюбановський Ігор Якович, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет університет імені І Я. Горбачевського МОЗ України.

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри хірургії №1 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету Євсікова Богдана Володимировича:

«Удосконалення малоінвазивних методів лікування хворих на «складний» холедохолітіаз», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Грубнік Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №1 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Євсіков Б.В.

Підписана дисертація Євсіков Б.В.

Рецензія Муравйов П.Т.

Рецензія Парфентьєв Р.С.

Відгук Дзюбановский І.Я.

Відгук Іоффе О.Ю.

Захист дисертаційної роботи Євсікова Богдана Володимировича відбудеться: 14.08.2023 об 11:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.
Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням
Рішення спеціалізованої вченої ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою