Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.023

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ №437-о від 07.09.2023) для розгляду дисертаційної роботи Євчевої Ангеліни Федорівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Лебедюк Михайло Миколайович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Щелкунов Анатолій Петрович, к.мед.н., асистент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Троян Василь Іванович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет МОЗ України

Опонент – Попович Василь Іванович, д.мед.н., професор, Львівський медичний університет;

Опонент – Кошель Іванна Василівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри отоларінгологїї Одеського національного медичного університету Євчевої Ангеліни Федорівни

«Диференційний підхід до хірургічного лікування хворих на злоякісні новоутворення шкіри зовнішнього носа», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Пухлік Сергій Михайлович, д.мед.н., професор, кафедри отоларінголоії Одеського національного медичного університету МОЗ України

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Контакти – [email protected]

Дисертація Евчева А.Ф.

Підпис дисертації Євчевої А.Ф. (Validation report)