Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.023

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 647-о від 28.12.2023) для розгляду дисертаційної роботи Євчевої Ангеліни Федорівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Лебедюк Михайло Миколайович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент –Тітаренко Ольга Валентинівна, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Малецький Анатолій Парфентійович, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України, м. Одеса

Опонент – Лукач Ервін Венцелович, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», м. Київ

Опонент – Кравець Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин голови та шиї Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» МОЗ України, м.Київ

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри отоларінгологїї Одеського національного медичного університету Євчевої Ангеліни Федорівни

«Диференційний підхід до хірургічного лікування хворих на злоякісні новоутворення шкіри зовнішнього носа», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Пухлік Сергій Михайлович, д.мед.н., професор, кафедри отоларінголоії Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Евчева А.Ф.

Підпис дисертації Євчевої А.Ф. (Validation report)

Рецензія Титаренко О.В.

Відгук Малецький А.П.

Відгук Лукач Е.В.

Відгук Кравець О.В.

Захист дисертаційної роботи відбудеться: 04.03.2024 о 13:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою