Вартість навчання

Шановні абітурієнти!

Ви обрали одну з найшляхетніших професій на землі – професію лікаря!

Сучасні вимоги до неї потребують поєднання фундаментальних теоретичних знань з володінням сучасними інноваційними технологіями і практичними навичками.

Такий компетентнісний метод підготовки фахівців надає Одеський національний медичний університет.

Вартість навчання залежить насамперед від того, на якому обладнанні, з залученням яких технологій відбувається процес підготовки лікаря.

(Вартість навчання в ОНМедУ наведено нижче у посиланнях)

Обладнання останнього слова техніки, яким володіє Інноваційний центр практичної підготовки лікаря та симуляційні комплекси, розміщені на клінічних кафедрах, формують у студентів спроможність бездоганно виконувати більшість маніпуляцій і втручань, розвивають клінічне мислення, навчають роботі в команді і багато іншого.

Підготовка лікаря передбачає навчання у ліжка хворого. В нашому університеті це здійснюється у трьох власних університетських клініках.

Університетська клініка – це потужний навчально-науковий-лікувальний заклад, який оснащений найсучаснішим діагностичним обладнанням, має досвідчені кадри вищої кваліфікації, впроваджує в практику роботи найновіші методи і технології лікувальної роботи.

Клініки пройшли державне ліцензування, отримали вищу категорію і сертифіковані за європейською системою менеджменту якості ISO.

Завдяки наявності інноваційної бази для підготовки сучасного лікаря, рівень навчання в нашому університеті наближений до європейських стандартів.

НАКАЗ про встановлення розміру оплати за навчання вітчизняних громадян у 2024-2025 навчальному році

НАКАЗ про встановлення розміру оплати за навчання вітчизняних громадян у 2023-2024 навчальному році

НАКАЗ про встановлення розміру оплати за навчання іноземних громадян у  2024 році

НАКАЗ про встановлення розміру оплати за навчання вітчизняних громадян зі спеціальності Менеджмент у 2023-2024 навчальному році

НАКАЗ про внесення змін до наказу про встановлення розміру оплати за навчання вітчизняних громадян зі спеціальності Менеджмент у 2023-2024 навчальному році

НАКАЗ про встановлення розміру оплати для громадян України за надання загально-освітньої послуги з підготовки докторів наук у 2023-2024 навчальному році

Додаткові платні послуги