Поточні анкетування

Опитування аспірантів  ОНМедУ щодо якості освіти й  професійної самореалізації→

Анкета здобувачів наукового ступеня Доктора філософії ОНМедУ щодо дотримання академічної доброчесносності→

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми→

Опитування абітурієнтів Одеського національного медичного університету→

Опитування випускників освітньо-професійних програм ОНМедУ→

Опитування випускників освітньо-наукових програм ОНМедУ→

Поточне психологічне тестування→

 

Архів→