Поточні анкетування

Опитування студентів і інтернів ОНМедУ щодо співпраці с НСЗУ та Академією НСЗУ→

Анкетування здобувачів вищої освіти, що навчаються за програмою академічної мобільності→

Опитування роботодавців освітньо-професійних програм→

Опитування аспірантів  ОНМедУ щодо якості освіти й  професійної самореалізації→

Анкета здобувачів наукового ступеня Доктора філософії ОНМедУ щодо дотримання академічної доброчесносності→

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми→

Опитування абітурієнтів Одеського національного медичного університету→

Опитування випускників освітньо-професійних програм ОНМедУ→

Опитування випускників освітньо-наукових програм ОНМедУ→

Поточне психологічне тестування→

 

Архів→