Поточні анкетування

Анкетування щодо вакцинації проти COVID-19→

Анонімне тестування  інтенсивності стресу і страхів, пов’язаних з коронавірусом, а також особливостей обраних засобів їх послаблення→

Опитування викладачів щодо специфіки викладання в ОНМедУ→

Найкращий викладач під час дистанційного навчання в ОНМедУ→

Опитування здобувачів вищої освіти в ОНМедУ щодо оцінки взаємин із співробітниками адміністрації/кафедр/структурних підрозділів→

Опитування випускників ОНМедУ→

Анкета для випускників→

Поточне психологічне тестування→

Опитування студентів ОНМедУ щодо якості освіти, перспектив навчання й працевлаштування →

Анкети з академічної доброчесності→