Поточні анкетування

2024-Підготування до випускної атестації

2024 – Preparation for final certification

2024-Опитування магістрів щодо якості ОПП “Медицина”

2024-Опитування магістрів щодо якості ОПП “Стоматологія”

2024-Опитування магістрів щодо якості ОПП “Фармація”

2024-Опитування магістрів щодо якості ОПП “Менеджмент” 

2024- Анкетування про майбутнє працевлаштування (бюджетна форма навчання)

2024- Анкетування про майбутнє працевлаштування (контрактна форма навчання)

2024 – Опитування викладачів ОНМедУ 

2023 – Анкета випускника 2023 

2023 – Опитування абітурієнтів 

2023 – Опитування студентів з питань якості навчання в ОНМедУ

2023 – Всеукраїнське опитування студентів з питань якості навчання в ЗВО (ІV квартал 2023 року)

2023 – Опитування викладачів ОНМедУ від Державної служби якості освіти України (ІV квартал 2023 року)

2023 – Опитування студентів ОНМедУ з питань підготовки до іспиту «Крок»

2023 – Опитування студентів і інтернів ОНМедУ щодо співпраці с НСЗУ та Академією НСЗУ→

2023 – Анкетування здобувачів вищої освіти, що навчаються за програмою академічної мобільності→

Опитування роботодавців освітньо-професійних програм→

Опитування аспірантів  ОНМедУ щодо якості освіти й  професійної самореалізації→

Анкета здобувачів наукового ступеня Доктора філософії ОНМедУ щодо дотримання академічної доброчесносності→

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми→

Опитування абітурієнтів Одеського національного медичного університету→

Опитування випускників освітньо-професійних програм ОНМедУ→

Опитування випускників освітньо-наукових програм ОНМедУ→

Поточне психологічне тестування→

 

Архів→