Поточні анкетування

Анкета здобувачів наукового ступеня Доктора філософії ОНМедУ щодо дотримання академічної доброчесносності→

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми→

Опитування абітурієнтів Одеського національного медичного університету→

Опитування випускників освітньо-професійних програм ОНМедУ→

Опитування випускників освітньо-наукових програм ОНМедУ→

Анкетування здобувачів наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 222 Медицина →

Анкетування здобувачів наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 221 Стоматологія →

Анкетування здобувачів наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація →

Анкетування здобувачів наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 228 Педіатрія →

Анкетування щодо вакцинації проти COVID-19→

Анонімне тестування  інтенсивності стресу і страхів, пов’язаних з коронавірусом, а також особливостей обраних засобів їх послаблення→

Поточне психологічне тестування→

 

Архів→