Стоматологічний факультет

Історія стоматологічного факультету ОНМедУ

План роботи деканату Стоматологічного факультету на 2021-2022 н.р.

План роботи Вченої ради Стоматологічного факультету на 2021-2022 н.р.

6 кафедр
140 викладачів
700 студентів

Керівництво факультета

Вальда Володимир Володимирович Декан Кандидат медичних наук, доцент
Приболовець Тетяна Володимирівна Заступник декана Старший викладач
Чернова Тетяна Олександрівна Інспектор факультету

Вчена рада факультета

Вальда Володимир Володимирович Голова Вченої ради факультета Доцент
Пухлік Сергій Михайлович Заступник голови Вченої ради факультету Професор
Тарасенко Ірина Петрівна Секретар Вченої ради факультету Асистент
Шнайдер Станіслав Аркадійович Завідувач кафедри загальної стоматології Заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. НАМН України, професор
Гулюк Анатолій Георгійович Завідувач кафедри хірургічної стоматології Професор
Дєньга Оксана Василівна Завідувач кафедри стоматології дитячого віку Заслужений лікар України, професор
Рожко Павло Дмитрович Завідувач кафедри ортопедичної стоматології Професор
Горохівський Володимир Несторович Завідувач кафедри ортодонтії Доктор медичних наук, професор
Скиба Василь Якович Завідувач кафедри терапевтичної стоматології Професор
Приболовець Тетяна Володимирівна Заступник декана стоматологічного факультету Старший викладач
Христова Мілюся Тімурівна Завуч кафедри загальної стоматології Доцент
Чередніченко Анжела Валеріївна Завуч кафедри ортопедичної стоматології Асистент
Тащян Армен Едуардович Завуч кафедри хірургічної стоматології Кандидат медичних наук
Кордонець Олена Леонідівна Завуч кафедри ортодонтії Асистент
Коваль Степан Миколайович Завуч кафедри терапевтичної стоматології Кандидат психологічних наук, доцент
Тітаренко Ольга Валентинівна Завуч кафедри оториноларингології Доцент
Крикляс Володимир Генріхович Голова ЦМК зі стоматологічних дисциплін Доцент
Гончарук Людмила Володимирівна Секретар ЦМК зі стоматологічних дисциплін Доцент
Новікова Жанна Олексіївна Відповідальна за виробничу практику
Савенюк Анастасія Сергіївна Студентка 5 курсу
Шнайдер Крістіна Станіславівна Студентка 4 курсу
Непряхіна Ніколь Олексіївна Студентка 4 курсу
Стефанчук Ірина Юріївна Студентка 3 курсу

Студентська рада факультета

Савенюк Анастасія Сергіївна Голова комісії з навчально-виховної роботи
Авраменко Євген Юрійович Голова комісії з соціально-побутової роботи
Шнайдер Кристина Станіславівна Голова комісії з санітарно-просвітницької роботи
Непряхіна Ніколь Олексіївна Голова комісії з міжнародних зв’язків
Стефанчук Ірина Юріївна Голова комісії з інформаційної роботи