Стоматологічний факультет

Положення про стоматологічний факультет

Історія стоматологічного факультету ОНМедУ

План роботи деканату Стоматологічного факультету на 2021-2022 н.р.

План роботи Вченої ради Стоматологічного факультету на 2021-2022 н.р.

6 кафедр
140 викладачів
700 студентів

Керівництво факультета

Вальда Володимир Володимирович Декан Кандидат медичних наук, доцент
Приболовець Тетяна Володимирівна Заступник декана Старший викладач
Чернова Тетяна Олександрівна Інспектор факультету

Вчена рада факультета

Вальда Володимир Володимирович Голова Вченої ради факультета Доцент
Пухлік Сергій Михайлович Заступник голови Вченої ради факультету Професор
Тарасенко Ірина Петрівна Секретар Вченої ради факультету Асистент
Гулюк Анатолій Георгійович Завідувач кафедри хірургічної стоматології Професор
Дєньга Оксана Василівна Завідувач кафедри стоматології дитячого віку Заслужений лікар України, професор
Рожко Павло Дмитрович Завідувач кафедри ортопедичної стоматології Професор
Горохівський Володимир Несторович Завідувач кафедри ортодонтії Доктор медичних наук, професор
Скиба Василь Якович Завідувач кафедри терапевтичної стоматології Професор
Приболовець Тетяна Володимирівна Заступник декана стоматологічного факультету Старший викладач
Крикляс Володимир Генріхович Голова ЦМК зі стоматологічних дисциплін Доцент
Чередніченко Анжела Валеріївна Завуч кафедри ортопедичної стоматології Асистент
Тащян Армен Едуардович Завуч кафедри хірургічної стоматології Кандидат медичних наук
Новікова Жанна Олексіївна Відповідальна за виробничу практику
Кордонець Олена Леонідівна Завуч кафедри ортодонтії Асистент
Гончарук Людмила Володимирівна Секретар ЦМК зі стоматологічних дисциплін Доцент
Коваль Степан Миколайович Завуч кафедри терапевтичної стоматології Кандидат психологічних наук, доцент
Савенюк А. С. Студент 5-го курсу
Шнайдер К.С. Студентка 4 курсу

Студентська рада факультета

Савенюк Анастасія Сергіївна Голова комісії з навчально-виховної роботи
Авраменко Євген Юрійович Голова комісії з соціально-побутової роботи
Шнайдер Кристина Станіславівна Голова комісії з санітарно-просвітницької роботи
Непряхіна Ніколь Олексіївна Голова комісії з міжнародних зв’язків