Інформація з питань біоетики та антиплагіату

Одеський національний медичний університет для отримання технічної інформації використовує Систему програмно-обчислювального комплексу Strikeplagiarism.com.

Алгоритм StrikePlagiarism.com шукає запозичення в різних джерелах:

– Глобальній мережі Інтернет (індексує більше 10 млрд. сайтів);

– Базах даних, зібраних в рамках міжуніверситетської програми обміну базами даних, також закриті репозиторії українських університетів;

– База даних в яку входять наукові журнали індексовані в SCOPUS, EBSCO, SPRINGER тощо.

Система працює на основі Saas (System as a Service), підтримує популярні системи LMS (Learning Management Systems), інтегрована з каталогом LDAP, має API і може одночасно бути використана інтерфейсом і системами LMS. Також система може розпізнавати характер зв’язку речень в тексті, композицію тексту і слів окремо, тим самим навчили систему знаходити не тільки факти заміни місцями слів, а й заміну слів на синоніми, що у значній мірі дозволяє знаходити подібність за змістом.