Абітурієнтам

Шановні абітурієнти!

Ви обрали одну з найшляхетніших професій на землі – професію лікаря!

Правила прийому до ОНМедУ

Сучасні вимоги до неї потребують поєднання фундаментальних теоретичних знань з володінням сучасними інноваційними технологіями і практичними навичками.

Такий компетентнісний метод підготовки фахівців надає Одеський національний медичний університет.

Обладнання останнього слова техніки, яким володіє Інноваційний центр практичної підготовки лікаря та симуляційні комплекси, розміщені на клінічних кафедрах, формують у студентів спроможність бездоганно виконувати більшість маніпуляцій і втручань, розвивають клінічне мислення, навчають роботі в команді і багато іншого.

Підготовка лікаря передбачає навчання у ліжка хворого. В нашому університеті це здійснюється у трьох власних університетських клініках.

Університетська клініка – це потужний навчально-науковий-лікувальний заклад, який оснащений найсучаснішим діагностичним обладнанням, має досвідчені кадри вищої кваліфікації, впроваджує в практику роботи найновіші методи і технології лікувальної роботи.

Клініки пройшли державне ліцензування, отримали вищу категорію і сертифіковані за європейською системою менеджменту якості ISO.

Завдяки наявності інноваційної бази для підготовки сучасного лікаря, рівень навчання в нашому університеті наближений до європейських стандартів.