Інституціональний репозиторій

Інституціональний репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ/ONMUIR)  – електронний архів повнотекстових публікацій наукових досліджень співробітників, викладачів та студентів ОНМедУ.

ІРОНМедУ надає вільний доступ до свого контенту, який складається з дисертацій, монографій, наукових видань, навчально-методичних матеріалів, статей.

В жовтні 2017  року Інституціональний репозиторій Одеського національного медичного університету ІРОНМедУ отримав власний ISSN 2522-9583. Наявність Міжнародного стандартного серійного номеру надає ІРОНМедУ статус повноцінного електронного видання, розміщення робіт в якому дорівнюється  публікації у друкованому періодичному виданні.

З 2019 року ІРОНМедУ зареєстрований у глобальних каталогах репозиторіїв відкритого доступу OpenDOAR , CORE (COnnecting REpositories).

Функціонування ІРОНМедУ здійснюється на платформі DSpace, адміністрування та координація роботи підтримується Науковою бібліотекою ОНМедУ.

Долучення авторів до публікаційної активності на сторінках ІРОНМедУ  – запорука належного високого рейтингу вченого та підвищення статусу ОНМедУ в світовому науково-освітньому середовищі, як прогресивної академічної установи.

Перейти до каталогу ІРОНМедУ→