Спеціалізована Вчена рада Д 41.600.01

Наказом МОН України № 185 від 20.02.2023 р. при Одеському національному медичному університеті відкрита спеціалізована вчена рада Д 41.600.01 з правом проведення захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

14.02.01 – гігієна та професійна патологія (медичні науки);

14.03.04 — патологічна фізіологія (медичні науки);

14.03.05 — фармакологія (медичні науки).

Склад спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01

Інформація про засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01