Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.032

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказом № 591-о від 24.11.2023) для розгляду дисертації Ватан Майї Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Плакіда Олександр Леонідович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Старець Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент – Горошков Олег Віталійович, к.мед.н., Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Лотоцька Олена Володимирівна , д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України;

Опонент –Даниленко Георгій Миколайович, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків академії медичних наук України» МОЗ України.

Спеціалізована вчена рада Одеського національного медичного університету прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету Ватан Майї Миколаївни на тему:

«Фактичне харчування дітей молодшого шкільного віку в сучасних соціально-економічних умовах півдня України», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Бабієнко Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти  – [email protected]

Дисертація Ватан М.М. pdf

Дисертація Ватан М.М. з електронним підписом

Підпис дисертації Ватан М.М. (Validation report)

Рецензія Старець О.О.

Рецензія Горошков О.В.

Відгук Лотоцька О.В.

Відгук Даниленко Г.М.

Захист дисертаційної роботи Ватан Майї Миколаївни відбудеться: 30.01.2024 об 11:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою