Законодавство України

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

Стаття 42

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вищу освіту», (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004)

Стаття 16, частина 2, п.8;

Стаття 32, частина 3, п.1,2.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text