КРОК

До відома викладачів та здобувачів вищої освіти!
З метою покращення підготовки здобувачів вищої освіти до ліцензійних іспитів КРОК 1 та КРОК 2 на сайті Одеського національного медичного університету розміщена колекція буклетів 2007-2022 років українською та англійською мовою.
Буклети Центру тестування МОЗ України були використані професорсько-викладацьким складом для створення інформаційних матеріалів. Усі ситуаційні задачі розподілені за спеціальністю, роком буклету, дисципліною та темою заняття.

МЕДИЦИНА

СТОМАТОЛОГІЯ

ФАРМАЦІЯ

ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

Замовлення на зміну реєстраційних даних студентів

Центр тестування при МОЗ України

Архів