Перелік спеціальностей

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 «МЕДИЦИНА»

(ліцензований обсяг 1500 осіб)

Медична освіта в Одеському національному медичному університеті є однією за найбільш розвинених та провідних в порівнянні з іншими ВНЗ України та Європи.

За 120 років своєї історії Одеський національний медичний університет зробив великий внесок у розвиток медицини як науки, саме наш ВНЗ закінчили такі відомі всьому світу видатні діячі: Резник Б.Я., Кушнарьов М.А., Запорожан В.М. та інші видатні вчені та практичні лікарі.

Майбутні лікарі отримують освіту на двох медичних факультетах. Всього на медичних факультетах №1, 2 навчаються більше 4 тисяч вітчизняних студентів 1-6 курсу навчання.

Перші три курси студенти вивчають базові теоретичні знання на кафедрах анатомії, гістології, біології, фармакології та інших.

З 4 по 6 курс студенти навчаються за цикловою системою на клінічних базах міста Одеси.

Завдяки новітнім технологіях, оснащенню кафедр, електронній бібліотеці та симуляційним класам, що сприяє впровадженню в навчальний процес та лікувальну практику новітніх досягнень медичної науки, в тому числі ендоскопічних, лапароскопічних, трансплантологічних технологій, тканинної терапії, генетичної медицини та ін., студенти можуть повністю здобути всі необхідні навички для того, що стати кваліфікованими лікарями.

Однак, треба пам’ятати, що, по-перше, вчитись у медичному університеті дуже важко. Кожен день треба бути підготовленим до заняття, запам’ятовувати велику кількість інформації. Взагалі, лікарі вчяться усе життя, бо наука не стоїть на місці. А по-друге, для кожного студента треба мати велику мотивацію вчитися та йти за своїм покликанням. Обираючи цей фах, можеш не лише насолоджуватися процесом праці, а й досягти справжнього успіху, бо престижність будь-якої праці визначає майстерність і наснага тієї людини, що її виконує.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»

(ліцензований обсяг 300 осіб)

Стоматологічний факультет готує лікарів-стоматологів загальної кваліфікації. Для цього він має необхідну клінічну базу, у тому числі власні університетські стоматологічні клініки, які оснащені сучасним обладнанням провідних фірм Європи.

Базові знання студенти отримують на теоретичних та клінічних кафедрах протягом першого та другого курсів. Практичні навички і знання студенти отримують на п’ятьох профільних кафедрах (терапевтична, ортопедична, хірургічна стоматологія, кафедра ортодонтії та кафедра стоматології дитячого віку) протягом наступних трьох років навчання.

За більше як 50 років існування факультету отримали диплом лікаря – стоматолога близько 8 тисяч осіб, у тому числі іноземні громадяни 30 країн світу. Сьогодні на стоматологічному факультеті навчається понад 650 студентів на бюджетній і контрактній формах навчання.

На стоматологічному факультеті створена матеріально-технічна база, яка забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності. Клінічні кафедри факультету розташовані у власних університетських клініках і в обласних та міських лікувальних закладах м. Одеси. Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість на високому рівні здійснювати діагностику та лікування, використовуючи вітчизняні і світові досягнення науки.

На базі кафедри ортодонтії створено симуляційний центр, який оснащений сучасним обладнанням, котре дає можливість підготовки не тільки студентів, а й лікарів післядипломної освіти.

Колектив викладачів факультету постійно проводить роботу з вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю у відповідності до навчальних програм та сучасних вимог, які видані як державною так і англійською мовами.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

(ліцензований обсяг 250 осіб)

Фармацевтичний факультет готує українських та зарубіжних студентів денної та заочної форми навчання, які здобувають кваліфікацію провізор. Кафедри фармацевтичного факультету розміщуються в окремому навчальному корпусі, оснащені сучасним обладнанням, яке необхідне для проведення навчальної та наукової роботи.

На факультеті реалізована концепція комп’ютерної підготовки студентів до ЄДКІ, широко використовуються можливості локальної комп’ютерної мережі у вигляді електронної бібліотеки для студентів, де представлені версії методичних розробок, електронні книги, науково-методичні матеріали, підготовлені науково-педагогічним колективом. У зручних і просторих читальному і комп’ютерному залах студенти працюють не тільки за стаціонарними комп’ютерами, але і в зоні Wi-Fi, де на електронний носій можна скопіювати потрібну інформацію.

Науково-дослідна робота на кафедрах тісно пов’язана з діяльністю студентського наукового товариства факультету. Організація і проведення науково-практичних конференції є одним з важливих елементів комплексної підготовки фахівців і розвитку наукової роботи фармацевтичного факультету. Студенти факультету беруть активну участь в наукових конференціях, в тому числі які щорічно проводить Одеський національний медичний університет.

Особлива увага в навчальному процесі зосереджена на практичній підготовці майбутніх провізорів. У навчальній аптеці факультету проводяться заняття у формі ділових ігор, проходять практичні заняття з виготовлення лікарських препаратів і обслуговування населення. Крім того, університет співпрацює з аптечним установам та фармацевтичним підприємствами м. Одеси, які є базами виробничої практики для студентів фармацевтичного факультету. Студенти проходять виробничі практики з організації та економіки фармації, менеджменту і маркетингу в фармації, фармацевтичного аналізу, клінічної фармації.

Випускники фармацевтичного факультету отримують кваліфікацію провізор і після проходження інтернатури (первинної спеціалізації) займають такі фармацевтичні посади як завідувач та заступник завідувача аптеки і аптечного складу, провізор і провізор-організатор у сфері фармації, менеджер і офіс-менеджер медичної фірми або представництва, фахівець з виробництва препаратів і косметичних засобів на заводі, провізор-аналітик аптеки і контрольно-аналітичної лабораторії.