Перелік спеціальностей

Одеський національний медичний університет відповідно до рішення ДАК від 07.05.2009 р. (протокол № 77) визначено акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня. Ліцензія Державної акредитаційної комісії України засвідчує право ОНМедУ на впровадження освітньої діяльності з напрямів (спеціальностей).

З 01 вересня 2016 р. з першого курсу в ОНМедУ започатковано підготовку фахівців другого (магістерського рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:

  • за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. – ліцензований обсяг 1500 осіб);
  • за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. – ліцензований обсяг 300 осіб);
  • за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. – ліцензований обсяг 250 осіб).
  • за спеціальністю 053 «Психологія» (денна та заочна форма) кваліфікації освітньої «Бакалавр психології» (наказ МОН від 23.12.2016 р. № 1512л «Про ліцензування освітньої діяльності» ліцензований обсяг 200 осіб) та 053 «Психологія» (денна та заочна форма) кваліфікації освітньої «Магістр психології» (наказ МОН від 23.12.2016 р. № 1512л «Про ліцензування освітньої діяльності» ліцензований обсяг 100 осіб)

Після закінчення 3-го курсу студенти, які отримують спеціальність «Медицина», складають ліцензійні тестові іспити «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» та після 2,5 років навчання – «Крок 1. Стоматологія», в які входять тестові завдання з біології, нормальної анатомії, нормальної фізіології, гістології, біохімії, патологічної фізіології, патологічної анатомії, мікробіології та фармакології. Студенти, які отримують спеціальність провізор, складають після 3-го курсу ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. Фармація», в який входять неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізколоїдна хімія, біохімія, ботаніка, фізіологія, патологічна фізіологія та мікробіологія.

Після 6-го курсу для медичних факультетів та після 5-го курсу для фармацевтичного і стоматологічного факультетів студенти складають ліцензійний тестовий іспит відповідно «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (терапевтичний профіль, хірургічний профіль, педіатричний профіль, акушерсько-гінекологічний профіль та гігієнічний профіль), «Крок 2. Фармація» (фармацевтична хімія, фармакогнозія, токсикологічна хімія, фармакологія, клінічна фармація, аптечна технологія ліків, заводська технологія ліків, організація економіки фармації і менеджмент та маркетинг фармації) та «Крок 2. Стоматологія» (терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія).

Випускні іспити з усіх спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» і «Фармація» проводяться у формі комплексних професійно-орієнтованих державних іспитів.