073 МЕНЕДЖМЕНТ

  • Умови вступу на основі диплому бакалавра (073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля»):

①  реєстрація в УЦОЯО з 8.05.2023 – по 31.05.2023р.

② Єдиний вступний іспит (ЄВІ)  з іноземної мови

③ Єдине фахове вступне випробування   (ЄФВВ з управління та адміністрування) 

  • Умови вступу на основі диплому спеціаліста / магістра (222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація та інших спеціальностей) 

! Подача документів для вступників на основі диплому спеціаліста/магістра до приймальної комісії ОНМедУ з 19 липня 2023 року

Документи для вступу на основі диплому спеціаліста / магістра: 

① диплом бакалавра, спеціаліста / магістра та додаток до нього

② сертифікат ЄВІ, ЄФВВ (для бакалавра) 2023 року з роздрукованою карткою з балами

③ іспити у ЗВО (ОНМедУ) або сертифікат ЄВІ, ЄФВВ 2023

④ ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду вступника

⑤ 6 (шість) фотокарток 3 х 4 см

⑥ для військовозобов’язаних – копія приписного свідоцтва (з військкомату)

Більш детально з правилами прийому можна ознайомитися: