Вчена рада університету

Голова Вченої ради ОНМедУ

Запорожан Валерій Миколайович

«Особистий сайт».

Академік НАМН України,  доктор медичних наук, професор, заслужений винахідник України.

Положення про Вчену раду ОНМедУ

Положення про службу Вченого секретаря

Склад Вченої ради ОНМедУ