Бюджет закладу освіти

Фінансування Університету, як державного закладу вищої освіти, здійснюється за рахунок фінансування з загального фонду державного бюджету та спеціального фонду.

Доходи Університету формуються за рахунок оплати фізичними та юридичними особами за надання освітніх послуг та надходжень від інших видів діяльності, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Отримані Університетом кошти спрямовуються на провадження його статутної діяльності в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, у т.ч. на розвиток його матеріально-технічної, лабораторної й інших баз, бібліотечного фонду, забезпечення ліцензованими програмними продуктами тощо.

Кошторис на 2024 рік КПКВК 2301020

Кошторис КПКВК 2301070 на 2024 рік

Кошторис КПКВК 2301170 на 2024 рік

Кошторис на 2023 рік КПКВК 2301020

Кошторис на 2023 рік КПКВК 2301070

Кошторис на 2023 рік КПКВК 2301170