Законодавство України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про вищу освіту

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Постанова КМУ від 28 грудня 2020 р. № 1337 «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я»

Наказ МОН №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»

Наказ МОН № 811 «Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка»

Наказ МОЗ № 104 «Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію»

Розпорядження КМУ №1210 від 05.12.2014 «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах»

Наказ МОН № 245 від 15.07.1996 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»

Постанова КМУ № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»

Постанова КМУ № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”»