Річні звіти про діяльність закладу освіти

РІЧНИЙ ЗВІТ про виконання умов контракту ректора ОНМедУ академіка НАМН України Валерія Запорожана у 2023 році (flip-book)

РІЧНИЙ ЗВІТ про виконання умов контракту ректора Одеського національного медичного університету академіка НАМН України Валерія Запорожана у 2023 році

Фінансовий звіт за 2023 рік

Звіт про фінансові результати Одеського національного медичного університету за 2022 рік

Звіт про діяльність Одеського національного медичного університету за 2022 рік

Звіт про виконання умов Контракту ректора за 2022 рік

Звіт про діяльність Одеського національного медичного університету за 2021 рік