Виховна робота

Гуманітарна освіта та виховна робота в університеті є цілісним процесом сприяння розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентської молоді в національно-патріотичному, духовному, інтелектуальному, громадсько-правовому, морально-естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників національної еліти, під час якого забезпечується формування професійної медичної спрямованості, активності в саморозвитку та креативності, які розглядатимуть державу, як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.