Виховна робота

Гуманітарна освіта та виховна робота в університеті є цілісним процесом сприяння розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентської молоді в національно-патріотичному, духовному, інтелектуальному, громадсько-правовому, морально-естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників національної еліти, під час якого забезпечується формування професійної медичної спрямованості, активності в саморозвитку та креативності, які розглядатимуть державу, як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Корисні посилання→