Виховна робота

Гуманітарна освіта та виховна робота в університеті є цілісним процесом сприяння розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентської молоді в національно-патріотичному, духовному, інтелектуальному, громадсько-правовому, морально-естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників національної еліти, під час якого забезпечується формування професійної медичної спрямованості, активності в саморозвитку та креативності, які розглядатимуть державу, як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Концепція національно-патріотичного виховання

Лист МОН України №1/12702-23 від 24.08.2023 р. «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році»

Комплексний план правової та виховної роботи серед студентів і викладачів університету на 2023-2024 навчальний рік

Поставнова ВРУ Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в ОНМедУ

Порядок реагування в ОНМедУ на доведені випадки та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Корисні посилання→