Постійна участь у міжнародних організаціях

Одеський національний медичний університет (далі ОНМедУ) є членом Міжнародної асоціації університетів та Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО. Міжнародна асоціація університетів, що заснована в 1950 році за ініціативою ЮНЕСКО, об’єднує близько 600 установ і організацій з 150 країн. Взаємодія на міжнародному, національному і регіональному рівнях дозволяє ідентифікувати основні тенденції і проблеми сучасної вищої школи з метою прийняття вірних стратегічних і тактичних управлінських рішень.

ОНМедУ є активним членом  Асоціації приморських медичних університетів. Метою цієї асоціації є встановлення зв’язків медичних університетів та факультетів Чорноморського і Середземноморського басейнів для підвищення ефективності науково-дослідної і освітньої роботи на основі використання регіональних економічних і культурних зв’язків.    Також ОНМедУ є членом Асоціації Медичної Освіти в Європі (Medical Education in Europe – 2).

ОНМедУ є партнером та учасником Болонського процесу та виконує положення  Великої Хартії Університетів (“Magna Charta Universitatum”), – документу, що декларує найважливіші етичні та загально методичні принципи вищої освіти Європи.     У звітному періоді ОНМедУ також отримав та прийняв запрошення  від  Директору проекту ЄС  «Національний Еразмус+ офіс  в Україні»   до участі в конкурсах Програми ЄС ЕРАЗМУС+  у сфері вищої освіти.    Співробітник ОНМедУ Лунько С.Г. прийняв участь у Семінарі «Розвиток Національної системи забезпечення якості в Україні відповідно до Болонського процесу: внутрішні системи забезпечення якості та Національне агентство з забезпечення якості» у межах проекту ЄС  «Національний Еразмус+ офіс  в Україні».

ОНМедУ підготував та направив Декларацію про приєднання до міжнародного консорціуму e-VERUM.

Тривають переговори та підготовка до формування Міжнародного Клубу Почесних Докторів та Візитуючих Професорів ОНМедУ, до процесу залучені Почесні Доктори з різних країн Європи та світу.