Нормативні документи

Положення про Університетську клініку

Наказ № 340-о Багатопрофільному медичному центрі ОНМедУ (прейскурант)

Наказ N 235-о від 15.05.2018 року Про затвердження прейскурантів цін на платні медичні послуги в Університетських клініках ОНМедУ

Додаток №1 до Наказу N 235-о від 15.05.2018 року (Багатопрофільний медичний центр)

Додаток №2 до Наказу N 235-о від 15.05.2018 року (Центр реконструктивної та відновної медицини)

Наказ N 174 від 05.06.97 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 1997 р. за N 245/2049) “Про затвердження Положення про клінічний заклад охорони здоров’я”

ПОРЯДОК надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту Одеським національним медичним університетом