Проєкти та гранти

Симуляційна медицина і сценарно-орієнтоване навчання з невідкладної допомоги / Simulation medicine and Scenario-based learning for emergency care (SimS) 

Програма підтримки українських університетів «Twinning»

HEI4Future Urban Mobility

ОНМедУ – авторизований навчальний центр NAEMT

Проєкт “Попередження гіпоксії плода в пологах”

Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах (ClimEd, Еразмус+)

Проєкт створення Міжнародного біомедичного онкологічного кластеру (МБОК) (International Biomedical Cancer Cluster (IBCC)) (із залученням іноземних інвестицій)

Британський медичний журнал

Програма імені Фулбрайта