Проєкти та гранти

Медична навчальна мережа України / Medical Education Network Ukraine (MENU)

Симуляційна медицина і сценарно-орієнтоване навчання з невідкладної допомоги / Simulation medicine and Scenario-based learning for emergency care (SimS) 

Сексуальне та репродуктивне здоров’я та права молоді у воєнний та післявоєнний часи: освіта та просування онлайн-консультацій для молоді / Sexual and Reproductive health and rights of youth in wartime and the post-war future: education and promotion of online youth and young adult consultations

Програма підтримки українських університетів «Twinning»

HEI4Future Urban Mobility

ОНМедУ – авторизований навчальний центр NAEMT

Проєкт “Попередження гіпоксії плода в пологах”

Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах (ClimEd, Еразмус+)

Проєкт створення Міжнародного біомедичного онкологічного кластеру (МБОК) (International Biomedical Cancer Cluster (IBCC)) (із залученням іноземних інвестицій)

Британський медичний журнал

Програма імені Фулбрайта