Наука

Професор О. Ткаченко: Кафедра хірургії № 3 Одеського національного медичного університету на базі Університетської клініки (Тіниста, 8) впроваджує новітні медичні технології Ми маємо можливість використовувати флуоресцентні барвники (ICG) для виявлення невидимих оку змін в органах, тканинах і судинах. Інноваційна технологія може використовуватися в хірургії та онкології. Вона дає змогу виявляти мікрометастази пухлин або особливості кровопостачання органів і тканин, що дозволяє виконувати
Опитування з метою дослідження використання наукометричних баз Міністерство охорони здоров'я України з метою дослідження питання використання наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection, бази даних Springer та аналітичних платформ InCites та SciVal, просить взяти участь в опитуванні до 23 жовтня 2020р. Ознайомитися з листом
Науково–практична конференція з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія, репродуктологія: від науки до клінічної практики» 1 жовтня 2020 року у Київі почала роботу онлайн щорічна науково–практична конференція з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія, репродуктологія: від науки до клінічної практики», яка ініційована Асоціацією акушерів-гінекологів України. Участь у цьому дводенному форумі рівноцінна відвідуванню кількох менш масштабних вузькотематичних заходів,
Цикл тематичного удосконалення лікарів «Актуальні проблеми педіатричної пульмонології» Кафедра педіатрії №1 у вересні 2020 року провела однотижневий цикл тематичного удосконалення лікарів «Актуальні проблеми педіатричної пульмонології» у малокомплектній групі. Лікарі педіатри та сімейні лікарі отримали новітні знання з питань дитячої пульмонології. Зокрема, були освітлені проблеми ведення дітей з пневмонією, бронхіальною
XХ ювілейна міжнародна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю ОНМедУ «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології 2020» Останній тиждень вересня ознаменувався видатною подією для спільноти фахівців із спортивної медицини та фізичної реабілітації, тих, хто цікавиться здоровим способом життя, фізичною активністю, спортом та фізичним вихованням. Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології нашого університету під керівництвом