Студентське наукове товариство

План робіт СНТ на 2023-2024 н.р.

Сторінка СНТ: https://linkbio.co/sntonmedu

Інструкція до сторінки СНТ

Поточні конференції та конкурси

Керівництво СНТ

Юшковська Ольга Геннадіївна Науковий керівник Ради СНТ Завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання, д. мед. н., професор
Будігай Наталія Сергіївна Голова Студентського наукового товариства Студентка 6-го курсу
Горова Аліса Сергіївна Заступник голови СНТ Студентка 6-го курсу

Портфоліо

Студентське наукове товариство (СНТ)  дає можливість студентам  зробити перші кроки у світ наукового пошуку, взяти участь в експериментальних та клінічних дослідженнях, отримати навички роботи з науковою літературою, опублікувати та доповісти матеріали власних досліджень, бути в курсі останніх наукових подій, писати та захищати дисертаційні роботи на сучасному світовому рівні.

На кафедрах ОНМедУ працюють 66 студентських наукових гуртків, учасниками яких є понад 776 студентів.

Рада СНТ проводить: не менш ніж два рази на місяць організаційні засідання, щомісяця засідання старост наукових гуртків кафедр, тематичні круглі столи на кафедрах з найактуальніших питань сучасної медицини; регулярне інформування всіх кафедр та членів СНТ про планові наукові заходи (конференції, олімпіади, конкурси, тощо), що проводяться в університеті та за його межами, організацію міжкафедральних наукових студентських заходів; організацію та проведення на базі ОНМедУ Щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня), збір та підготовка до друку наукових матеріалів до цієї конференції, взаємодію з іншими молодіжними громадськими організаціями міста Одеси, області, України та ін.

Склад СНТ на 2023-2024 н.р.

Голова СНТ

 1. Будігай Наталія Сергіївна– 6 курс, 10 група , МФ №2

Заступник голови СНТ

 1. Горова Аліса Сергіївна – 6 курс ,10 група, МФ №2

Медичний факультет № 1

 1. Візінська Ілона Романівна– 3 курс, 4 група
 2. Матюшенко Софія Пилипівна – 3 курс, 4 група

Медичний факультет № 2

 1. Козак Анна Олександрівна – 3 курс, 18 група
 2. Мастикаш Оксен Олегович – 6 курс, 10 група
 3. Курінна Ольга Вікторівна – 6 курс, 13 група
 4. Коцура Олександра Юріївна – 4 курс, 5 група

Фармацевтичний факультет

 1. Стахов Артур Геннадійович- 3 курс,1 група

Стоматологічний факультет

 1. Сухомейло Ксенія Олександрівна – 4 курс 3 група
 2. Непряхіна Ніколь Олексіївна – 5 курс 1 група