Студентське наукове товариство та Товариство молодих вчених

План робіт Ради ТМВ на 2021-2022 н.р.

План робіт СНТ на 2021-2022 н.р.

Керівництво

Юшковська Ольга Геннадіївна Науковий керівник Ради СНТ та Ради ТМВ Завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, доктор медичних наук, професор
Добровольський Андрій Леонідович Голова Товариства молодих вчених Лікар акушер-гінеколог, асистент кафедри Симуляційних технологій навчання, аспірант кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ
Будігай Наталія Сергіївна Голова студентського наукового товариства Студентка 4-го курсу 10 групи МФ №2, староста

Портфоліо

Студентське наукове товариство (СНТ) та Товариство молодих вчених (ТМВ) дають можливість студентам та молодим вченим зробити перші кроки у світ наукового пошуку, взяти участь в експериментальних та клінічних дослідженнях, отримати навички роботи з науковою літературою, опублікувати та доповісти матеріали власних досліджень, бути в курсі останніх наукових подій, писати та захищати дисертаційні роботи на сучасному світовому рівні.

На кафедрах ОНМедУ працюють 66 студентських наукових гуртків, які охоплюють понад 776 студентів.

Рада СНТ проводить: не менш ніж два рази на місяць організаційні засідання, щомісяця засідання старост наукових гуртків кафедр, тематичні круглі столи на кафедрах з найактуальніших питань сучасної медицини; регулярне інформування всіх кафедр та членів СНТ про планові наукові заходи (конференції, олімпіади, конкурси, тощо), що проводяться в університеті та за його межами, організацію міжкафедральних наукових студентських заходів; організацію та проведення на базі ОНМедУ щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для молодих вчених і студентів), збір та підготовка до друку наукових матеріалів до цієї конференції, взаємодію з іншими молодіжними громадськими організаціями міста Одеси, області, України та ін

Склад СНТ на 2020-2021 н.р.

Голова СНТ
1. Зінчук Богдан Андрійович – 6 курс, 10 група МФ №2

Заступник голови СНТ
2. Єлісеєва Єлизавета Олександрівна – 5 курс, 21 група, МФ №3

Медичний факультет № 1
3. Якушкіна Марія Юріївна 1 гр. 3 курс
4. Цимбалюк Вероніка Анатоліївна – 5 курс, 4 група
5. Трофімов Микола Андрійович – 5 курс, 3 група

Медичний факультет № 2
6. Митрохіна Надія Анатоліївна 10 гр. 6курс
7. Демченко Ксенія Володимирівна 10 гр. 6 курс
8. Дзюбенко Руслан Олегович 11 гр. 5 курс
9. Хоробрих Ольга В’ячеславівна – 4курс, 15 група
10. Бєсєда Андрій Ярославович – 4 курс, 15 група
11. Бурячківський Станіслав Едуардович –4 курс, 12 група
12. Рекунова Дар’я Спартаківна 4 курс, 11 група
13. Хакім Каміла Мірвайсівна – 5 курс, 11 група
14. Тарасенко Богдан Олексійович – 4 курс, 11 група
15. Шаманова Аміна Аліївна – 4 курс, 14 група

Медичний факультет № 3
16. Столяренко Вахідулла Наімуллайович – 19 гр 6 курс
17. Крюкова Ганна Вадимівна – 5 курс, 19 група

Фармацевтичний факультет
18.Буран Марія Валеріївна 2 гр. 5 курс

Стоматологічний факультет
19. Громадченко Анастасія Олександрівна – 4 курс, 1 група
20. Шнайдер Діана Станіславівна – 4 курс 3 група

Міжнародний факультет
21. Мечкар Катрін – 6 курс
22. Кевін Томас – 3 курс