Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.004 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України №1555 від 24.12.2020 у складі:

Голова ради – Якименко Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Волошина Олена Борисівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент –  Бондар Вадим Миколайович, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Поворознюк Владислав Володимирович, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»;

Опонент – Ярема Надія Іванівна, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського  МОЗ України.

Прийняття до розгляду дисертації Прутіян Тетяни Леонідівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.004 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України від 24.12.2020 №1555 у складі: Якименко Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України (голова ради); члени ради: рецензент  – Волошина Олена Борисівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; рецензент – Бондар Вадим Миколайович, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України; опонент – Поворознюк Владислав Володимирович, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»; опонент – Ярема Надія Іванівна, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського  МОЗ України;

прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри професійної патології та функціональної діагностики Одеського національного медичного університету МОЗ України на тему:

«Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування порушень системи остеокластогенезу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та ожирінням» 222 «Медицина».

Науковий керівник – Ігнатьєв Олександр Михайлович, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри професійної патології та функціональної діагностики Одеського національного медичного університету МОЗ України

Анотація

Захист дисертаційної роботи Прутіян Тетяни Леонідівни  

Захист відбудеться 3 березня 2021 об 11:00 за адресою: м. Одеса, вулиця Ольгіївська, 4а.

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри професійної патології та функціональної діагностики Одеського національного медичного університету Прутіян Тетяни Леонідівни на тему: «Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування порушень системи остеокластогенезу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та ожирінням» 222 «Медицина».

Науковий керівник: завідувач кафедри професійної патології та функціональної діагностики ОНМедУ, заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор – Ігнатьєв Олександр Михайлович

Офіційні опоненти:

  • керівник відділу клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», з.д.н.т. України, д.мед.н., професор Поворознюк Владислав Володимирович;
  • професор кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, д.мед.н., професор Ярема Надія Іванівна.

Контакти – [email protected]

Дисертація Прутіян Т.Л

Відгук_Ярема Н.І.

Відгук_Поворознюк В.В.

Висновок про наукову новизну