Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.013

Наказом №359-о від 1.09.2022 Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.013  для розгляду дисертації Ларкіної Світлани Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Аппельханс Олена Леонідівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Ігнатьєв Олександр Михайлович, з.д.н.т. України, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент – Лебедюк Михайло Миколайович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Клименко Микола Олексійович, д.мед.н., професор, Чорноморський національний університет імені П. Могили МОН України;

Опонент – Шевченко Олександр Миколайович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Спеціалізована вчена рада Одеського національного медичного університету прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету Ларкіної Світлани Олександрівни на тему:

«Патофізіологічне обгрунтування застосування гіалуронової кислоти у комплексному лікуванні інволютивних змін шкіри та пародонту», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Вастьянов Руслан Сергійович, з.д.н.т. України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Анотація

Дисертація Ларкіна С.О.

Дисертація Ларкіна С.О., завірена ЄЦП

Рецензія Ігнатьєв О.М.

Рецензія Лебедюк М.М.

Відгук Клименко М.О.

Відгук Шевченко О.М.

Захист дисертаційної роботи Ларкіної Світлани Олександрівни відбудеться: 27.12.2022 о 14:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення разової ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою