Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.034

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ 312-0 від 27.06.24) для розгляду дисертаційної роботи Сухіна Олексія Юрійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Бодня Олександр Іванович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Павличко Юрій Юрійович, к.мед.н. доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України

Опонент – Бурʼянов Олександр Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”, МОЗ України, м. Київ

Опонент – Головаха Максим Леонідович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, МОЗ України, м. Запоріжжя

Опонент – Фіщенко Володимир Олександрович,  д. мед. н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, МОЗ України, м. Вінниця

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача Одеського національного медичного університету Сухіна Олексія Юрійовича:

«Лікування ускладнених та застарілих ушкоджень ротаторної манжетки плеча», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Страфун Сергій Семенович, д.мед.н., професор, керівник відділу мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки державної установи «Інститут травматології та ортопедії», НАМН України, м.Київ

Контакти – [email protected]

Дисертація Сухін О.Ю. pdf

Дисертація Сухін О.Ю. (з електронним підписом)

Підпис дисертації Сухін О.Ю. (Validation report)