Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.015

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ №553-о від 22.12.2022) для розгляду дисертаційної роботи Душко Миколи Євгенійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Бондар Олександр Вадимович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент –  Нікітенко Раїса Петрівна, д.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Калабуха Ігор Анатолійович, д.мед.н., професор, Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського;

Опонент – Макаров Віталій Володимирович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет;

Опонент – Колеснік Олексій Петрович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

Спеціалізована вчена рада створена Вченою радою Одеського національного медичного університету прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету Душко Миколи Євгенійовича на тему:

«Профілактика та лікування постпневмонектомічних бронхіальних нориць», 222 «Медицина».

Науковий керівник –  Грубнік Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №1 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Душко М.Є.

Підпис дисертації Душко М.Є. (Validation_Report)

Рецензія_Нікітенко Р.П.

Відгук_Калабуха І.А

Відгук_Колесник О.П.

Відгук_Макаров В.В.

Захист дисертаційної роботи Душко Миколи Євгенійовича відбудеться:

05.04.2023 о 13:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою