Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.003 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України №1502 від 04.12.2020 у складі:

Голова ради – Гладчук Ігор Зиновійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Міщенко Валентина Павлівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент –  Рожковська Наталя Миколаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Татарчук Тетяна Феофанівна, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О. М. Лук’янової  НАМН України»;

Опонент – Булавенко Ольга Василівна, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова  МОЗ України.

Прийняття до розгляду дисертації Сидоренко Алли Володимирівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.003 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України від 04.12.2020 №1502 у складі: Гладчук Ігор Зиновійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України (голова ради); члени ради: рецензент  – Міщенко Валентина Павлівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; рецензент – Рожковська Наталя Миколаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; опонент – Татарчук Тетяна Феофанівна, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О. М. Лук’янової  НАМН України»; опонент – Булавенко Ольга Василівна, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова  МОЗ України;

прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України на тему:

«Комплексне лікування поєднаної патології матки: лейоміоми та аденоміозу у жінок репродуктивного віку» 222 «Медицина».

Науковий керівник – Запорожченко Марина Борисівна, д.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Анотація 

Захист дисертаційної роботи Сидоренко Алли Володимирівни

28.01.2021 о 10-00 за адресою: вул. Пастера 7, гінекологічне відділення Багатопрофільного медичного центру Університетської клініки ОНМедУ, 2 поверх, лекційна зала кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ.

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету Сидоренко Алли Володимирівни на тему: «Комплексне лікування поєднаної патології матки: лейоміоми та аденоміозу у жінок репродуктивного віку» 22 «Медицина».

Науковий керівник: д.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ Запорожченко М.Б.

Офіційні опоненти:

  • завідуюча відділенням ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О. М. Лук’янової  НАМН України», член-кор. НАМН України, д.м.н., професор Татарчук Тетяна Феофанівна;
  • завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова  МОЗ України, д.м.н., професор Булавенко Ольга Василівна.

Контакти – [email protected]

Дисертація Сидоренко А. В.

Відгук Татарчук Т.Ф.

Відгук Булавенко О.В.

Висновок про наукову новизну