Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.014

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ №553-о від 22.12.2022) для розгляду дисертаційної роботи Суворкіної Аліси Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Євчев Федор Дмитрович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Чабан Тетяна Володимирівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України (кандидатуру відкликано згідно з рішення МОН №9/74-23 від 18.01.2023);

Рецензент –  Щелкунов Анатолій Петрович, к.мед.н., асистент, Одеський національний медичний університет МОЗ України (затверджено членом спеціалізованої ради рішенням Вченої ради Одеського національного медичного університету, наказ №49-о від 31.01.2023);

Опонент – Гогунська Інна Володимирівна, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»;

Опонент – Заболотна Діана Дмитрівна, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» (кандидатуру замінено згідно з рішення Вченої ради Одеського національного медичного університету, наказ №49-о від 31.01.2023);

Опонент – Попович Василь Іванович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет.

Опонент – Кіщук Василь Васильович, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова (затверджено членом спеціалізованої ради рішенням Вченої ради Одеського національного медичного університету, наказ №49-о від 31.01.2023).

Спеціалізована вчена рада створена Вченою радою Одеського національного медичного університету прийняла до розгляду дисертацію здобувачи кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету Суворкіної Аліси Олександрівни:

«Алергічний фарингіт: підходи до діагностики та лікування», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Пухлік Сергій Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології  Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація

Рецензія Щелкунов А.П.

Відгук Кіщук В.В.

Відгук Гогунська І.В.

Відгук Попович В.І.

Захист дисертаційної роботи Суворкіної Аліси Олександрівни відбудеться:
21.03.2023 о 13:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованної ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою