Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря

Реформування та модернізація галузі охорони здоров’я, постійне підвищення вимог до якості надання медичної допомоги населенню потребують від лікарів та медичного персоналу в цілому досконального володіння не тільки теоретичною базою, але й мати певний практичний досвід. Проходячи навчання в медичному закладі (вищому або середньому), студенти майже завжди відчувають дефіцит практичного аспекту підготовки. Для цього існує ряд перешкод – це і неможливість відтворення більшості практичних маніпуляцій, відсутність тематичних пацієнтів, етико-деонтологічні, морально-етичні та законодавчі обмеження у взаєминах між студентами та пацієнтами. Тому найважливішими завданнями сучасної середньої, вищої та післядипломної медичної освіти є створення умов для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів в різних медичних галузях, відпрацювання та закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту та розвиток здатності швидко приймати рішення і бездоганно виконувати більшість маніпуляцій та втручань. У зв’язку із цим, впровадження симуляційного методу навчання як одного із базисних, широкий спектр тренажерів для відпрацювання практичних навичок із високим рівнем реалістичності, комп’ютерне та віртуальне моделювання різноманітних клінічних ситуацій являє собою нове спрямування в сучасній вітчизняній школі підготовки висококваліфікованих медичних кадрів вищої та середньої ланки.

Переваги симуляційного тренінгу:

 • Клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику для пацієнта;
 • Об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності;
 • Необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок;
 • Відпрацювання дій при рідкісних та таких, що загрожують життю, патологіях;
 • Частину функцій викладача бере на себе віртуальний тренажер;
 • Знижений стрес під час перших самостійних маніпуляцій;
 • Тренінг відбувається незалежно від розкладу роботи клініки;
 • Розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і здатності командної взаємодії.

В січні 2014 року на базі Одеського національного медичного університету було створено перший на території України Навчально-Інноваційний Центр Практичної Підготовки Лікаря, який оснащений найсучаснішим обладнанням, аналогів якому не існує в країні. В навчанні використовуються такі методики, як моделювання різного рівня складності, гібридна симуляція, «стандартизований пацієнт» та ін. Центр координує свою роботу з провідними у світі центрами симуляційних технологій навчання і по праву претендує на статус базового для підвищення навичок, кваліфікації та перепідготовки лікарів з усіх регіонів України. Центр являється мультидисциплінарним, багатопрофільним та високотехнологічним закладом, метою якого є високоякісна професійна підготовка фахівців різних галузей згідно із вимогами практичної охорони здоров’я.

Згідно покладеної на центр мети та для її реалізації було визначено чотири основні задачі діяльності центру, а саме:

 1. Підвищення якості підготовки фахівців на основі інноваційних організаційних форм, методів навчання та контролю;
 2. Науково-методичний супровід системи навчання та оцінки компетентності різних категорій медичних та немедичних працівників;
 3. Науково-дослідницька діяльність в сфері симуляційного навчання;
 4. Апробація та розробка інноваційних технологій в галузі медичної освіти.

Центр розташований в історичному районі міста, у медичному містечку, на території університету. На потреби центру було виділено три поверхи морфологічного корпусу, загальною площею 1200 м2. Планування та перебудова приміщень здійснювалась відповідно до архітектурно-технічних, комунікаційних, цільових можливостей та потреб центру. Категорії осіб, що навчаються в центрі:
Контингентом осіб, що можуть пройти навчання в центрі, являються студенти вищих (або середніх) закладів медичної освіти, практикуючі лікарі та робітники закладів охорони здоров’я, немедичні працівники, яких можна виділити у певні категорії. Докладніше о категоріях осіб, можливостях та формах навчання наведено в таблиці 1.
Таб. 1. Категорії осіб, можливості та форми навчання в центрі.

Категорія Можливості Форма навчання
Вища медична додипломна освіта (студенти університету) Відпрацювання базових медичних навичок, ситуаційних задач із акцентом на техніку виконання, навчання роботі у команді, розподілу обов’язків, відповідно до навчальної програми. Передатестаційні цикли;

Елективний курс;

Цикли тематичного удосконалення;

Окремі заняття в рамках циклу тематичного удосконалення;

Курси підвищення кваліфікації;

Окремі заняття в рамках курсу підвищення кваліфікації;

Окремі тематичні заняття в рамках навчальної програми;

Додаткові заняття.

Вища медична післядипломна освіта (лікарі-інтерни, магістранти, лікарі-ординатори, клінічні ординатори, аспіранти,

сімейні лікарі, лікарі-курсанти, що проходять перепідготовку)

Покращення практичних навичок, розширення їх обсягу відповідно до вимог спеціалізації. Отримання нових практичних та комунікативних здібностей для роботи із пацієнтами. Актуалізація роботи в команді з урахуванням етико-деонтологічних питань. Психологічний супровід, формування стресостійкості. Розширення кола компетенцій та вмінь.
Середня медична додипломна та післядипломна освіта (медичні сестри, фельдшера, акушери) Крім відпрацювання спеціалізованих навичок, мають можливість навчитись надавати кваліфіковану допомогу з акцентом на міждисциплінарну командну роботу.
Немедичний персонал (співробітники служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, військовослужбовці, охоронці, пожежники, моряки, робітники міліції, водії та інш.) Навчання наданню невідкладної медичної допомоги (серцево-легенева реанімація, перша невідкладна допомога при травмах, опіках, вогнестрільному пораненні, отруєнні, утопленні та інш.) на дошпитальному етапі з відпрацюванням відповідних практичних навичок. Окремі тематичні курси та цикли;

Додаткові заняття.

Фахівцями центру розроблені курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли з багатьох спеціальностей, таких як акушерство і гінекологія, хірургія, неонатологія, анестезіологія, педіатрія, пульмонологія, ендоскопія, кардіологія, медицина невідкладних станів, офтальмологія та ін. Розроблені спеціальні робочі програми по невідкладній кваліфікованій долікарській та лікарській допомозі (для лікарів та працівників середньої медичної ланки).


Особливе місце займає підготовка лікарів для надання кваліфікованої медичної допомоги в зоні бойових дій: з цією метою розроблено спеціальний курс, що дозволяє оперативно перепідготувати лікарів як в центрі, так і за допомогою виїзної бази центру в польові госпіталі зони АТО. Розроблені спеціальні робочі програми по невідкладній кваліфікованій долікарській та лікарській допомозі в умовах АТО, для лікарів та середнього медичного персоналу. Також розроблений курс по невідкладним станам спеціально для осіб, що не мають спеціальної медичної освіти (співробітники служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, військовослужбовці, охоронці, пожежники, моряки, робітники міліції, водії та інш.).


Сьогоднішні потужності центру дозволяють пройти тижневе навчання 2500 лікарям протягом року. В планах – навчання 4-5 тисяч лікарів на рік.