Документація

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ІСПИТУ (ОСКІ-2) НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ІСПИТУ (ОСКІ-2) НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Перелік дисциплін, які увійшли в іспит ОСКІ-2 Стоматологія

УГОДA ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ викладачам

УГОДА ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ студентам

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 березня 2018 р. № 334 Київ Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ 19.02.2019 № 419  Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів