Навчально-науковий інститут безперервної підготовки лікарів

ННІБПЛ– це структурний підрозділ Одеського національного медичного університету, що надає послуги з навчання на циклах тематичного удосконалення (ТУ), стажувань, спеціалізацій та інших форм БПЛ (фахові школи, майстеркласи, симуляційні тренінги та ін.) за робочими програмами затвердженими МОЗ.

Наші викладачі є членами-кореспондентами, професорами, доцентами профільних кафедр Одеського національного медичного університету.

ННІБПЛ- це осередок ОНМедУ, спрямований на підготовку виключно високоякісних кадрів для сучасної медицини.

Електронна адреса: nnibpl@onmedu.edu.ua
Адреса: м. Одеса, вул. Пастера, 9в
Телефон: (048) 723-81-93

Цілі ННІБПЛ:

  1. Забезпечення постійного професійного розвитку. Інститут забезпечує постійний професійний розвитку лікарів та медичних працівників. Це включає проведення післядипломної освіти, організацію тренінгів та семінарів з актуальних медичних тем, а також сприяння у здобутті додаткових кваліфікацій. Мета полягає в забезпеченні лікарям можливості постійного професійного розвитку та удосконалення їх медичної практики.
  2. Надання високоякісної освіти. Однією з основних цілей Навчально-наукового інституту безперервної підготовки лікарів є надання високоякісної освіти медичним працівникам на різних етапах їх професійної кар’єри. Інститут забезпечує актуальні навчальні програми, кваліфікованих викладачів та доступ до сучасних навчальних ресурсів з метою підвищення рівня знань та навичок медичного персоналу.
  3. Проведення наукових досліджень. Інститут сприяє проведенню наукових досліджень у сфері медицини та здоров’я. Ця місія передбачає підтримку наукових проектів, стимулювання дослідницької діяльності викладачів та студентів, організацію наукових конференцій та публікацій результатів досліджень. Метою є сприяння розвитку медичної науки та впровадженню нових підходів у практику.

 

Навчально-педагогічний склад:
У роботі Навчально-наукового інституту безперервної підготовки лікарів беруть участь 58 кафедр Одеського національного медичного університету зі штатом понад 800 осіб. З яких 1 академік НАМН, 2 члени-кореспонденти НАМН, 94 професори.

Перелік вартості циклів підвищення кваліфікації

Документи, необхідні для зарахування на цикли

Календарний план проведення циклів (бюджет)

Календарний план проведення циклів (контракт)

НВП бюджет на 2024 рік

НВП контракт на 2024 рік

Робочі програми

Додаткові освітні послуги

Звіт про виконання плану по слухачам ФПО за 2020р.

Сухін Юрій Віталійович В.о. директора ННІБПЛ
Шевченко-Бітенський Костянтин Валерійович Заступник директора ННІБПЛ
Целух Віктор Анатолійович Провідний фахівець
Нізамова Анна Михайлівна Старший інспектор
Сорокіна Марина Олександрівна Інспектор