Публічна інформація

Одеський національний медичний університет надає публічну інформацію, керуючись таким документами:

Згідно із Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання університетом своїх обов’язків.

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. Ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. Підпис і дату.

 

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:
м. Одеса, Валіховський пров., 2, 65082.
Канцелярія університету. На конверті вказувати «Публічна інформація».
Тел.(048) 723-42-49
Тел./факс (048) 723-22-15
E-mail:[email protected]

 

Річні плани закупівель

Наглядова рада

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (Річні плани закупівель) відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року  № 2939-VI  та  Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних  затвердженого постановою КМУ від  21 жовтня 2015 р. № 835, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначені