Медичний факультет №2

Положення про медичний факультет №2

План роботи деканата МФ2 2021-2022

План роботи Вченої ради МФ2 2021-2022

План роботи студради МФ №2 на 2020-2021 н.р.

 

21 кафедр
1426 студентів

Давидов Деніс Михайлович Декан Кандидат медичних наук, доцент
Кобан Наталія Анатоліївна Заступник декана Асистент каф. пропедевтики педіатрії
Пудакова Тетяна Євгенівна Інспектор факультету

Вчена рада факультета

Давидов Денис Михайлович декан медичного факультету №2, доцент Голова Вченої ради
Костєв Федір Іванович Заступник голови Вченої ради, зав. кафедри урології і нефрології З.д.н.т. України, професор
Павленко Олена Віталіївна секретар Вченої ради, доц. каф. інфекційних хвороб Кандидат медичних наук, доцент
Годлевський Леонід Семенович Завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури З.д.н.т. України, професор
Шандра Олексій Антонович Завідувач кафедри фізіології З.д.н.т. України, професор
Вастьянов Руслан Сергійович Завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології З.д.н.т. України, доктор медичних наук, професор.
Поляков Анатолій Євгенович Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 З.д.н.т. України, професор
Грубнік Володимир Володимирович Завідувач кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою З.д.н.т. України, професор
Каштальян Михайло Арсенійович Завідувач кафедри загальної та військової хірургії Заслужений лікар України, професор
Соколов Виктор Миколайович Завідувач кафедри променевої діагностики, терапії та онкології радіаційної медицини З.д.н.т. України, професор
Сухін Юрій Віталійович Завідувач кафедри травматології і ортопедії Заслужений лікар України, професор
Аряєв Микола Леонідович Завідувач кафедри педіатрії № 1 Член-кореспондент НАМН України, професор
Аппельханс Олена Леонідівна Завідувач кафедри нормальної і патологічної клінічної анатомії Професор
Карпенко Юрій Іванович Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології Професор
Кривда Григорій Федорович Завідувач кафедри судової медицини, професор Професор
Шмакова Ірина Петрівна Завідувач кафедри реабілітаційної медицини Професор
Юшковська Ольга Геннадіївна Завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології Професор
Чабан Тетяна Володимирівна Завідувач кафедри інфекційних хвороб Професор
Сон Анатолій Сергійович Завідувач кафедри хірургії № 3 з курсом нейрохірургії Професор
Старець Олена Олександрівна Завідувач кафедри пропедевтики педіатрії Професор
Волошина Олена Борисівна Завідувач кафедри загальної практики Професор
Козішкурт Олена Володимирівна В.о. завідувача кафедри загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки Д. мед. н.
Крижанівський Віталій Віталійович Кафедра хірургії №3 Доцент
Кобан Наталія Анатоліївна Заступник декана факультету №2 Асистент
Давіскіба Констянтин Євгенійович Голова Студентської Ради факультету студент 6-го курсу
Асієва Анастасія Валеріївна Член Студентської Ради факультету студент 6-го курсу
Нечитайло Павло Сергійович Член Студентської Ради факультету студент 6-го курсу

Студентська рада факультета

Давіскіба Костянтин Євгенійович Голова студентської ради Голова студентської ради
Асієва Анастасія Валеріївна Голова комісії з науково-дослідницької роботи та міжнародної роботи
Сервуля Катерина Олександрівна Голова комісії з соціально-побутової роботи
Філіпенко Валентина Богданівна Голова комісії з санітарно-просвітницької роботи
Шапошніков Олександр Олександрович Голова комісії з спортивно-оздоровчої роботи
Нечитайло Павло Сергійович Голова комісії з інформаційної роботи

Портфоліо