Навчальний відділ

Самооцінювання Стоматологія

Навчальний план ОНМедУ Стоматологія 

ОПП ОНМеду Стоматологія 

Проект ОПП ОНМедУ Стоматологія 

Навчальний план ОНМедУ Медицина

ОПП ОНМеду Медицина

Самооцінювання ОПП Медицина

Проект ОПП ОНМеду Медицина

Навчальний план ОНМедУ Фармація, промислова фармація

Проект ОПП ОНМедУ Фармація, промислова фармація

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти в ОНМедУ

Положення про освітні програми ОНМедУ

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти в ОНМедУ

Положення про систему внутрішнього забезпення якості вищої освіти

Положення про стейкхолдерів освітніх програм ОНМедУ

Положення про організацію освітнього процесу здобувачами вищої освіти
в Одеському національному медичному університеті

Додаток положення про організацію освітнього процесу 

Плани роботи рад, деканатів, предметних циклових методичних комісій, громадських організацій університету у 2019/2020 навчальному році

Положення про призначення і виплати стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення особам, які навчаються в ОНМедУ (2018)

Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів (2018)

Реєстри студентів щодо призначення академічної стипендії

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів