Навчальний відділ

Положення про організацію освітнього процесу здобувачами вищої освіти
в Одеському національному медичному університеті

Додаток положення про організацію освітнього процесу 

Плани роботи рад, деканатів, предметних циклових методичних комісій, громадських організацій університету у 2019/2020 навчальному році

Положення про призначення і виплати стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення особам, які навчаються в ОНМедУ (2018)

Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів (2018)

Реєстри студентів щодо призначення академічної стипендії

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів

Проект ОПП ОНМеду_Медицина