Академічна мобільність

В умовах глобалізації повноцінна діяльність вищого навчального закладу можлива лише завдяки інтернаціоналізації вищих навчальних закладів. Адже формуючи власну національну систему освіти, потрібно також враховувати і сучасні процеси глобалізації, а однією з важливих змін у вищій освіті, зумовлених цими процесами, є інтернаціоналізація та інтеграція. Сьогодні, коли наша країна планує зайняти достойне місце в родині європейських держав, модернізація ЗВО в сторону інтернаціоналізації – це вкрай важливий напрямок активності будь-якого ЗВО, і зокрема ОНМедУ.

Міжнародна мобільність є одним з найважливіших факторів, що сприяють інтернаціоналізації вищої освіти.

ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Міжнародна академічна мобільність — це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами. Суб’єктами академічної мобільності, згідно з програмними документами Болонського процесу, виступають студенти, викладачі, науковці та управлінський персонал.

Формами академічної мобільності учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних ЗВО, є:

  •  навчання за програмами академічної мобільності;
  •  мовне стажування;
  •  наукове стажування.

Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наук і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу є:

  •  участь у спільних проектах;
  •  викладання;
  •  наукові дослідження;
  •  наукове стажування;
  •  підвищення кваліфікації.

Найпопулярнішою програмою студентських обмінів є програма Еразмус+. Програма фінансується Єврокомісією і надає можливість протягом семестру (інколи двох) абсолютно безкоштовно реалізувати академічну мобільність в одному із європейських ЗВО – партнерів ОНМедУ.

Також академічна мобільність може відбуватись в рамках діючих міжнародних проєктів в ОНМедУ.

Реалізація студентами права на академічну мобільність

ПОРЯДОК реалізації права на академічну мобільність

Досвід реалізації права на академічну мобільність студентів та співробітників ОНМедУ

Наші партнери

Еразмус+

Стажування за кордоном для медиків

Пам’ятка та зразки документів для студентів

Пам’ятка та зразки документів для викладачів

Корисна інформація. Список університетів та платформ, які надають для українців безкоштовні стажування за кордоном