Академічна мобільність

В умовах глобалізації повноцінна діяльність вищого навчального закладу можлива лише завдяки інтернаціоналізації вищих навчальних закладів. Адже формуючи власну національну систему освіти, потрібно також враховувати і сучасні процеси глобалізації, а однією з важливих змін у вищій освіті, зумовлених цими процесами, є інтернаціоналізація та інтеграція. Сьогодні, коли наша країна планує зайняти достойне місце в родині європейських держав, модернізація ЗВО в сторону інтернаціоналізації – це вкрай важливий напрямок активності будь-якого ЗВО, і зокрема ОНМедУ.

Міжнародна мобільність є одним з найважливіших факторів, що сприяють інтернаціоналізації вищої освіти.

ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Міжнародна академічна мобільність — це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами. Суб’єктами академічної мобільності, згідно з програмними документами Болонського процесу, виступають студенти, викладачі, науковці та управлінський персонал.

Формами академічної мобільності учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних ЗВО, є:

  •  навчання за програмами академічної мобільності;
  •  мовне стажування;
  •  наукове стажування.

Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наук і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу є:

  •  участь у спільних проектах;
  •  викладання;
  •  наукові дослідження;
  •  наукове стажування;
  •  підвищення кваліфікації.

Найпопулярнішою програмою студентських обмінів є програма Еразмус+. Програма фінансується Єврокомісією і надає можливість протягом семестру (інколи двох) абсолютно безкоштовно реалізувати академічну мобільність в одному із європейських ЗВО – партнерів ОНМедУ.

Також академічна мобільність може відбуватись в рамках діючих міжнародних проєктів в ОНМедУ.

Реалізація студентами права на академічну мобільність

ПОРЯДОК реалізації права на академічну мобільність

Досвід реалізації права на академічну мобільність студентів та співробітників ОНМедУ

Наші партнери

Еразмус+

Стажування за кордоном для медиків