Міжнародна співпраця кафедр університету

У 2020 р. кафедри університету від імені ОНМедУ активно продовжували роботу з налагодження зв’язків з іноземними установами.

Кафедра променевої діагностики, терапії та онкології має договір з кафедрою променевої діагностики та променевої терапії Кишинівського медичного університету про проведення дослідження. А також проводила роботу згідно договору про співпрацю з медичним факультетом Університету «OVIDIUS», м. Констанца, Румунія, 2018-2028 рр.

Кафедра хірургії № 1 проводила перемовини з die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie, Berlin (Germany) про майбутню співпрацю.

Кафедра фармакології та фармакогнозії має договір про співробітництво з Опольським університетом (м. Ополь, Польша) з 2017 до 2021 р. та Інститутом прикладної фізики АН Молдови (м. Кишинів, Молдова) з 2012 р.

Кафедра педіатрії № 1 у 2020 р. уклала договори з: відомою фармацевтичною  компанією «Еллі Ліллі енд Компані», США, про проведення спільного клінічного випробування; з відомою англо-шведською фармацевтичною компанією, зареєстрованою в Великобританії «Астра Зенека» (AstraZeneca plc) про проведення загальних клінічних спостережень.

Кафедра біофізики, інформатики та медичної апаратури уклала угоду про співпрацю з Університетом у Бєльсько-Бялій, Польща. Отримано спільний патент на корисну модель України «Система для діагностики пневмонії» (№144617). Автори: Годлевський Л.С. та Марценюк В.П.(професор, д.ф.м.н.).

ОНМедУ отримав грант «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation» («Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах»). 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP.  Erasmus+. Координатор: Університет Гельсінкі, Фінляндія. ОНМедУ – один з 12 партнерів проекту. Строки виконання – 15.11.2020 – 14.11.2023.

Асистент кафедри сімейної медицини Саід О.В. отримала міжнародну стипендію Чівнінг Chevening Scholarship (спонсується Британським урядом) і проходить навчання в Університетському коледжі Лондона (UCL, University College London) за програмою Магістратури в області Нутриціології і розладів харчової поведінки (1 навчальний рік).

6 грантів отримали співробітники для участі у наукових конференціях.

 

Співробітники університету виступaли з лекціями. Завідувач кафедра анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів д.мед.н., професор Тарабрін О.О. під час навчальних заходів міжнародного рівня, організованих кафедрою, провів 20 лекцій. Асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 Журавльов І.В. провів 4 лекції на міжнародній навчально-практична онлайн-платформі «Dental Expert». Професор кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Годлевський Л.С. прочитав лекцію для студентів медичного факультету Університету Йоргат Бозок ім. Ердогана (Туреччина). 1 червня 2020 р. професор кафедри загальної практики, д.мед.н. Драгомирецька Н.В. прочитала 2 лекції в онлайн-трансляції ХХІІ Національної школи гастроентерологів, гепатологів України з міжнародною участю, м. Київ.

ОНМедУ продовжує практику запрошення провідних фахівців міжнародного рівня для обміну досвідом, читання лекцій та налагодження регулярного співробітництва. Проф. Могенс Бюгге (Швеція) бере активну участь в організаційних зусиллях щодо створення Міжнародного Клубу Почесних Докторів та Візитуючих Професорів ОНМедУ.

В умовах карантину ОНМеду активно використовував технічні можливості проведення науково-практичних заходів. Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів організувала 18 тематичних та навчальних вебінарів. 32 співробітника відвідали вебінари для підвищення свого кваліфікаційного рівня, у т.ч. присвячених лікуванню COVID-19.

Протягом 2020 р. 22 співробітника пройшли стажування, у т. ч. он-лайн, у зарубіжних установах. Серед установ, в яких проходило стажування: Університет у Бєльсько-Бялій, Польща, Scientific direction of Inter Intel D.O.O., Словенія, Malopolska Szkola Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Польща, Університетський коледж Лондона (UCL, University College London), EdEra та House of Europe, Чехія та ін..

Більш ніж 130 співробітників взяли участь та представили тези на наукових форумах, організованих іноземними установами. Серед основних: міжнародна конференція з Неінвазивної електрокардіології та телемедицини, Польща, м. Каспровіско, 4-7 березня 2020 р. 30th ECCMID, Франція, м. Париж, 18-20 квітня 2020 р. ESMO Breast Virtual Meeting, 23-24 травня 2020 р. VІII міжнародна науково-практична конференція «Аутизм. Виклик та рішення», 22 квітня – 25 травня 2020 р. 3rd and 4th Global Virtual Endoscopy Summit – Focus: Vaginal Surgery, 14 червня 2020 р. Організатор  – IAGE (Асоціація гінекологів–ендоскопістів Індії). Всесвітній офтальмологічний конгрес 2020 “WOC-2020”, ПАР, м. Кейптаун, 26-29 червня 2020 р. Міжнародний форум «Bone and Joint infections: What Have We Learnt?», SICOT, Бельгія, 23-25 липня 2020 р. Європейський конгрес кардіологів, Амстердам, 20 серпня–1 вересня 2020 р. 33 конгрес Європейського коледжу нейропсихофармакології, 12-15 вересня 2020 р. Науково-методичний семінар ”Теорія і практика індивідуального навчання”, Академія управління і адміністраціі  м. Ополо. Польща, 1 жовтня 2020 р. ІV Міжнародний українсько-литовсько-польсько-грузинський педіатричний Конгрес «Здоров’я дитини», 2-3 жовтня 2020 р. Міжнародна науково-практичній конференція “Алергія та алергічні реакції – сучасне лікування та нові виклики”, Україна-Ізраїль-Словаччина, 7 жовтня 2020 р. Евразійський конгрес терапевтів, 21-23 жовтня 2020 р. 14 Всесвітній Конгресс «Спірні питання неврології» (14 World Congress in Neurology), 29 жовтня – 1 листопада 2020 р.

13-17 листопада 2020 р. стендова доповідь співробітників кафедри внутрішніх хвороб і терапії – В.Бондар, К.Чернишова, В.Клочко, І.Мазніченко, Д.Олійник та ін. – на American Heart Association, Scientific sessions, USA (Digital version) отримала американську відзнаку як найкраща доповідь з України.

Наукові роботи студентів ОНМедУ представлені на конференціях за кордоном та міжнародних форумах в Україні. Серед них – заходи висого міжнародного рівня: студент Приболовець К.О. (11 група, 4 курс) та Латипов К. А. (22 група, 5 курс) представили дві роботи на конференції під егідою IBRO (International Brain Research Organisation) – “NEURONUS 2020”, яка відбулася в дистанційному режимі 8-11 грудня 2020 року та була організована студентським товариством Яґеллонського Університету м. Краків (Польща).

Колективи кафедр університету проводять міжнародні наукові клінічні дослідження. У 2020 р. було завершено 9, розпочато 5, продовжується робота над 8 клінічними дослідженнями, у т.ч. з іноземними партнерами.

Доцент кафедри фізіології, к.б.н. Русакова М.Ю. брала участь у міжнародному проекті EU project INNOVA4NB-DLV-823854 Innovation in Tuberculosis (Проект ЕС INNOVA4NB-DLV-823854 Інновації у боротьбі з туберкульозом), Університет Умео, Швеція, 2018-2020 рр.

Доцент кафедри педіатрії № 1, к.мед.н. Бірюков В.С. як експерт в галузі педіатрії і член громадської неурядової благодійної організації «Элеос», бере участь у 2-річній програмi (2020 – 2021 рр.) «Створення та лобiювання нових сервiсiв палiативної  допомоги та догляду для важкохворих пацiентiв дитячого вiку Одещини» в рамках проекту «Элеос» за пiдпримки Европейського Союзу (Договiр № EIНDR 2017/391-821-4 вiд 25.02.2020). Одержувач гранту: благодійна неурядова організація ГО «Элеос».

Кафедра фармацевтичної хімії продовжує роботу згідно договору про науково-технічне співробітництво з Інститутом прикладної фізики АН Молдови, Республіка Молдова. Триває пошук нових синтетичних фторвмісних фармацевтичних препаратів, що мають карієспротекторну і антибактеріальну дію; синтезовані і охарактеризовані нові амонієві гексафторосилікати з різними типами біологічно активних катіонів, які мають виражену карієспрофілактичну активність. В рамках договору в 2020 році була опублікована спільна стаття в міжнародному журналі «J. Fluorine Chem.», якій індексується в базі даних «Scopus»; 2012 – термін дії не обмежений.