Міжнародна співпраця кафедр університету

У 2016 році  кафедри та підрозділи ОНМедУ прийняли участь у 17 спільних програмах, умовах та проектах, спрямованих на обмін інформацією та досвідом, стажування, підготування сумісних публікацій тощо, а також у 18 міжнародних клінічних дослідженнях. Іноземними партнерами у цих проектах та дослідженнях були установи, організації та компанії з країн Європейського Союзу (включаючи Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію, Польщу, Румунію, Угорщину), Сполучених Штатів Америки,  Канади, Ізраілю, Туреччини, Молдови, Росії та Казахстану.

У березні 2016 року  ОНМедУ прийняв участь  у ІІ Міжнародному Симпозіумі “Bone and Joint Diseases and Age” у Львові, що проводився сумісно Австрійським Товариством Кістяних та Мінеральних Досліджень, Словацьким Товариством з Остеопорозу та Метаболичних Захворень кісток, та Українською Асоціацією з Остеопорозу.

21 квітня 2016 року ОНМедУ проводив науково-практичну конференцію з міжнародною участю  «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», присвячену 150-річчю з дня народження Д.К.Заболотного.

З 24 квітня до 15 травня 2016 року відбувся візит до ОНМедУ професора Ксав’є Давіда (Франція). У програмі візиту були консультації для хворих в Університетський клініці та читання лекцій, зокрема з курсу нейрофізіології болю, для студентів,  інтернів,  лікарів, курсантів та викладачів ОНМедУ.

Також у квітні 2016 року відбувся візит до ОНМедУ професора Могенса Бюгге (Швеція). У програмі візиту було читання лекцій  з хірургічного лікування пороків серця, диссекції аорти та аневризми та ендокардіту – як результату гнойних та септичних ускладнень. Також проф. М.Бюгге бере активну участь в організаційних зусиллях щодо створення Міжнародного Клубу Почесних Докторів та Візитуючих Професорів ОНМедУ.

Проведено зустріч ректора ОНМедУ, акад. В.М.Запорожана з послом Індії в Україні Паном Маноджем К.Бхарті. Під час зустрічі обговорені питання партнерства та співробітництва, зокрема в аспекті набору студентів із Індії для навчання в ОНМедУ.

Співробітники кафедри професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики прийняли участь у VI Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості лікування поєднаної травми в особливий період» (Одеса, 5-6 травня 2016 р.) та у Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя» (Одеса, 27-30 серпня 2016 року). Кафедра професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики ОНМедУ також приймає участь у спільній програмі Всеукраїнської асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини та Американської спілки клінічних патологів (США) з навчання працівників клінічних лабораторій та контролю якості досліджень у діагностиці СНІДу і туберкульозу. Складено спільний меморандум, що поданий на підпис до МОЗ України.

12-14 травня делегація ОНМедУ прийняла участь у роботі Міжнародного Конгресу Медичних Студентів та Молодих Лікарів «MedEspera, 2016» в Кишиневі, Молдова.  Ректор ОНМедУ акад. В.М.Запорожан отримав офіційне письмо-подяку за участь і персональну підтримку Конгресу від ректора Державного університету медицини та фармації Молдови ім. Ніколає Тестемітану, акад. Іона Абабія.

26 травня в ОНМедУ проводилися XII Міжнародні Пригожинські читання «Пізнокласичне знання та спадщина І.Пригожина: питання мислення і пізнання» , організовані кафедрою Філософії та біоетики ОНМедУ сумісно з кафедрою Філософії та методології науки Одеського національного політехнічного університету та Консультаційним центром Альфологія проф. І.Єршовой-Бабенко.

Протягом двох днів 26-27 травня ОНМедУ прийняв участь у XVIII Науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання і валеології – 2016”,  на якійбув представлений європейський сервіс он-лайн реабілітації VIDEOREHA. Захід проходив в Одесі за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, ОНМедУ, а також Асоціації фахівців спортивної медицини та лікувальної фізкультури України.

Експерти з різних регіонів України провели конструктивний аналіз сучасних тенденцій в області спортивної травми і реабілітації, визначивши основні орієнтири розвитку в професійній сфері. В рамках Конференції представники VIDEOREHA в Україні надали медикам розгорнуту інформацію про інтерактивний реабілітаційному сервісі для пацієнтів. Концепція VIDEOREHA була розкрита в ході міні-виставки Конференції, а також в рамках наукової програми заходу – до уваги учасників було представлено доповідь на тему “Відео-реабілітація патології опорно-рухового апарату”.

7 червня в ОНМедУ співробітником міжнародної компанії Thomson Reuters, фахівцем з міжнародних наукометричних ресурсів к.б.н. І.Тихонковою проведено семінар «Можливості платформи Web of Science (Thomson Reuters) для якісних наукових досліджень». На семінарі було розглянуто практичні питання роботи з інформаційними ресурсами Thomson Reuters: інформаційною платформою Web of Science, програмою для роботи з бібліографією EndNote Online, аналітичним інструментом Essential Science Indicators (ESI) та ідентифікатором науковця ResearcherID.

ОНМедУ отримав офиційний лист від Департамента безпеки представництва ООН в Україні з подякою ректору, акад. В.М.Запорожану за сприяння у проведенні курсів з першої медичної допомоги для співробітників ООН в Україні, а також асистенту кафедри Хірургії № 2 з курсом дитячої хірургії Самофалову Д.О. за безпосередню участь у проведенні курсів. Також за цю діяльність асист. Самофалов Д.О. отримав офіційний Сертіфікат.

Також  асист. Самофалов Д.О. отримав офіційний Сертіфікат за успішне проходження курсу «Advanced Basic Pediatric Access»  від міжнародної організації ITLS (International Trauma Life Support).

Співробітник ОНМедУ О.Осадчій отримав офіційний Сертіфікат про успішне проходження міжнародного курсу першої допомоги при травмі від Літовської Парамедичної Асоціації.

ОНМедУ також отримав Диплом та офиційний лист-подяку від організаторів VII  Міжнародного Медичного Форуму “Інновації в Медицині – здоров’я нації” та V Ювілейного Медичного конгресу “Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України” за участь і надання інформаційної підтримки цим заходам.

ОНМедУ продовжує практику запрошення провідних фахівців міжнародного рівня для обміну досвідом, читання лекцій та налагодження регулярного співробітництва. 13-14 червня в Університетській кліниці ОНМедУ проведено лекції проф. Стефано Марінотті з Університету Чієті-Пескара (Італія) з предиктивної медицини. 29 червня  відбулися лекції професора Джеймса Т. Рутка, завідувача кафедри хірургії в Університеті Торонто (Канада) та головного редактора Журналу Нейрохірургії (Journal of Neurosurgery), для фахівців ОНМедУ та працівників практичних закладів охорони здоров’я.  Тематика лекцій:  перінатальна внутрішньошлуночкова кровотечія – нейрохірургічні тактики; гідроцефалія в дитячій нейрохірургії; епілептична хірургія; пухлини головного мозку – педіатричні нейрохірургічні особливості; та фетальна нейрохірургія.

Також 29 червня відбулися лекції професора Андреа Андраде, за темами  “Клінічний підхід вогнищевих епілепсій у дітей» та “Епілептичні енцефалопатії у дітей».

У листопаді 2016 р. відбувся візит до ОНМедУ представників Університету Намік Кемаль (Туреччина), розпочато переговори про партнерство та співробітництво.

У 2016 році в ОНМедУ двічі проводилися семінари для завідувачів кафедр та відповідальних за міжнародну діяльність з питань шляхів та методів пошуку міжнародних медичних, наукових та освітних програм та грантів, для участі і партнерства. За звітний період  кафедри та підрозділи ОНМедУ активно працювали над виконанням спільних дослідницьких робіт та проектів відповідно до освітних та наукових грантів (загальною чисельністю 9), які були одержані від установ та организацій ЕС, США, та Ізраілю. Найбільш активну участь у цієї діяльності прийняли кафедри Внутрішньої медицини № 2, Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії, Хірургії № 1.

Доцент кафедри Хірургії  № 1 з післядипломною підготовкою А.В.Малиновский отримав грант Європейської Ассоціації Ендоскопічних на стажування протягов 3 місяців у Ізраілі (шпиталь Ассута, Тель-Авів), а також 2 тревел-гранта. Інтерн кафедри сімейної медицини, загальної практики та медичної реабілітації Д.Казанжі пройшов курс літньої школи з біоінформатики (Санкт-Петербург, РФ) за грантом Інституту Біоінформатики Санкт-Петербурзького Академічного Університету.  Аспірант кафедри Анестезіології та інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою Іванова В.О. отримала грант на стажування протягов 3 місяців у Ізраілі.

За звітний період фахівці кафедр та підрозділів ОНМедУ активно відвідували зарубіжні країни з метою ділових зустрічей, підвищення кваліфікації або виступу на конгресах, конференціях та симпозіумах, які проводилися у країнах ЕС (зокрема у Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Бельгії, Норвегії, та інших), а також в Сполучених Штатах Америки, Швейцарії, Кореї, Казахстані, Узбекистані, Росії та Молдові.

Загалом кількість командировок склала 85, в тому числі поїздок для участі  у зарубіжних конгресах, симпозіумах, конференціях – 70, стажувань та тренінгів за кордоном – 15.

Особливо активну роботу у цьому напрямку проводили представники кафедр «Симуляційної медицини»,  «Пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії»,  «Офтальмології», «Хірургії №1» «Оториноларингології», «Акушерства і гінекології № 1», «Акушерства і гінекології № 2»,  «Внутрішньої медицини №2», «Внутрішньої медицини №4», «Хірургії №2»,  «Педіатрії № 2»,  «Неврології».  Разом у ціх поїздках, виступах та доповідях прийняли участь 85 фахівця з 25 кафедр ОНМедУ.

ОНМедУ отримав офіційний лист від Генерального Секретаря міжнародної академічної асоціації Magna Charta Observatory з запрошенням приєднатися до міжнародних зусиль щодо забезпечення та підтримки фундаментальних принципів інститутської автономії та академічної свободи.

ОНМедУ отримав офіційний лист-подяку від  керівництва міжнародної програми Many Languages, One World, у зв’язку з поїздкою випускника ОНМедУ Олександра Петренко до Нью-Йорку та його виступом у залі Генеральної Асамблеї ООН. Також ОНМедУ отримав офіційний лист-подяку від  керівництва Університету Британської Колумбії за участь у програмі літніх семінарів Vancouver Summer Program (VSP) in the Faculty of Medicine at the University of British Columbia (UBC).

Представник ОНМедУ  Проф. Ю.Романова отримала офіційні сертифікати про участь у Всесвітньому Конгресі Стоматологів (Познань, Польща, 5-10 вересня) та у Міжнародному Осінньому Семінарі Стоматологів (Лопота, Грузія, 11-13 вересня).  Також студентка ОНМедУ В.Чубач прийняла участь у 31 Європейському Конгресі з Епілепсії, що проходив 13-16 вересня у Празі (Чехія).

Чотири студенти ОНМедУ пройшли практику в Австрії.  А.Слюсарь (5 курс) за спеціальністю «кардіологія» у шпиталі Landesklinikum (м. Хорн), Д.Муслиєва (6 курс)  за спеціальністю «серцева хірургія» у шпиталі Allgemeines Krankenhaus (Головний шпиталь м. Відень) з  04 .07.2016 по 29.07.2016 ,  та  О.Чебан (6 курс) за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія» у шпиталі Landesklinikum (м. Амштеттен) та А.Курандо (5 курс) – за спеціальністю «судинна хірургія» у шпиталі KH der Barmherzigen Brüder (м. Лінц) з 01 .08.2016 по 26.08.2016.

Студент ОНМедУ Г.Романов 8-19 серпня пройшов стажування на фірмі PETRAMED, м.Чадца, Словенська Республіка) та отримав офіційний Сертифікат.

15 жовтня проректор з науково-педагогічної (міжнародної) діяльності, проф. В.Г.Марічереда прийняла участь у тренінгу з Європейського проекту з академічної мобільності ERASMUS.    Співробітники ОНМедУ Малиновська Н.О. та Каштальян М.М. прийняли участь у першому етапі міжнародної програми Британської Ради “International Offices: Best Practices”. Співробітник Міжнародного відділу ОНМедУ доцент О.В.Мандель під час поїздки по США дав інтерв’ю представникам трьох американських газет.

У жовтні 2016 р. ОНМедУ прийняв участь у Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та отримав Диплом та звання Лауреата конкурсу 1 ступеня в номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури».

Кількість студентів та аспірантів, направлених за кордон для участі у науково-освітницьких, культурних подіях, конкурсах та спортивних змаганнях, склала 15; з них отримали нагороди як призери та лауреати 2, зокрема з кафедр «Внутрішньої медицини № 2» та «Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології».