Аспірантура

Відділ  аспірантури  є структурним підрозділом, діяльність якого  спрямована на організацію, планування та управління підготовкою здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук та клінічних ординаторів- ведення обліку та звітності з питань підготовки науково-педагогічних кадрів.

З 2016 року, у зв’язку із  реформуванням системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні, підготовка аспірантів в ОНМедУ здійснюється згідно з Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. N 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі за очною денною та заочною формою навчання.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ОНМедУ здійснюється за наступними галузями знань і  спеціальностями:

Галузь знань: 22 Охорона здоров´я,

спеціальності:

221 Стоматологія;

222 Медицина;

226 Фармація, промислова фармація;

228 Педіатрія.

Ліцензований обсяг за спеціальностями становить  (згідно з наказами МОН України:  №707 від 23.06.2016 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (ідентифікаційний код 02010801), №816 від 08.07.2016 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (ідентифікаційний код 02010801) та №79-л від 18.04.2017 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (ідентифікаційний код 02010801)

–  221 Стоматологія:  10 осіб очної, заочної форм навчання.

–  222 Медицина:  40 осіб очної, заочної форм навчання.

–  226 Фармація, промислова фармація: 5 осіб очної, заочної форм навчання

–  228 Педіатрія: 10 осіб очної, заочної форм навчання.

Продовжує функціонувати атестована та затверджена Міністерством освіти і науки України аспірантура в галузі медичних наук згідно з Постановою КМУ від 1 березня 1999 р. N 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка іноземних  громадян в аспірантурі здійснюється згідно чинного законодавства України.

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО АСПІРАНТУРИ 2024

Наказ про зарахування до аспірантури у 2023 р.

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Онлайн-анкета для вступу до аспірантури

Програми вступних випробувань та наукових доповідей для вступу до аспірантури

Освітньо-наукові програми та навчальні плани

Робочі програми 

Розклад занять аспірантів 

Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції

Порядок руху документів при захисті кваліфікаційної роботи

Регламентуючі документи

Неформальна освіта

Витяг з протоколу №19 засідання Приймальної комісії ОНМедУ від 26.08.2022

Витяг з протоколу №22 засідання Приймальної комісії ОНМедУ від 08.09.2022

Шановні здобувачі вищої освіти та випускники!

Просимо Вас перейти за посиланням Поточні анкетування та заповнити відповідні анонімні анкети (опитування здобувачів, опитування випускників) щодо навчання в нашому університеті.

Щиро дякуємо! Ваша думка дуже важлива для нас!

З результатами опитувань Ви можете ознайомитись на сторінці Оцінювання здобувачів вищої освіти.