Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.020

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ №318-о від 29.06.2023) для розгляду дисертаційної роботи Юрченко Світлани Вікторівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Гладчук Ігор Зіновійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Рожковська Наталія Миколаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент – Шаповал Микола Віталійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Бойчук Алла Володимирівна, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет університет імені І Я. Горбачевського МОЗ України;

Опонент – Макарчук Оксана Михайлівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України.

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету Юрченко Світлани Вікторівни:

«Комплексне лікування неатипової гіперплазії ендометрія у безплідних жінок з надмірною масою тіла», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Носенко Олена Миколаївна, д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Контакти – [email protected]

Дисертація Юрченко С.В.

Підпис дисертації Юрченко С.В. (Validation Report)

Відгук Бойчук А. В.

Відгук Макарчук О. М.

Рецензія Рожковської Н. М.

Рецензія Шаповала М. В.

Захист дисертаційної роботи Юрченко Світлани Вікторівни відбудеться: 19.10.2023 об 13:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.
Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою