Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.022

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказом №503-0 від 05.10.2023) для розгляду дисертації Шанигіна Антона Вікторовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Ігнатьєв Олександр Михайлович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Манасова Гульсим Серікбаївна, д.мед.н, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Лотоцька Олена Володимирівна д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України;

Опонент – Шостакович-Корецька Людмила Романівна, д.мед.н., професор, Дніпровський державний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Кобиляк Назарій Миколайович, д.мед.н., доцент, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Спеціалізована вчена рада Одеського національного медичного університету прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету Шанигіна Антона Вікторовича на тему:

«Гігієнічне обґрунтування системи профілактики недостатності та дефіциту вітаміну D у населення півдня України», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Бабієнко Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти  – [email protected]

Дисертація Шанигін А.В.

Підпис дисертації Шанигін А.В. (Validation report)

Відгук Кобиляк Н.М.

Відгук Лотоцька О.В.

Відгук Шостакович-Корецька Л.Р.

Рецензія Голови Ради Ігнатьєв О.М.

Рецензія Манасова Г.С.

Захист дисертаційної роботи Шанигіна Антона Вікторовича відбудеться: 28.11.2023 об 11:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації Шанигіна А.В. з електронною печаткою