Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.017

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ №194-о від 27.04.2023) для розгляду дисертаційної роботи Полуденко Ганни Олексіївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Мацегора Ніна Анатоліївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Бажора Юрій Іванович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Бутов Дмитро Олександрович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Кужко Михайло Михайлович, д.мед.н., професор, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»;

Опонент – Грищук Леонід Андрійович, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет МОЗ України.

Спеціалізована вчена рада створена Вченою радою Одеського національного медичного університету прийняла до розгляду дисертацію здобувачки кафедри фармакології та фармакогнозії Одеського національного медичного університету Полуденко Ганни Олексіївни:

«Клініко-фармакологічні особливості цитохрому-Р4503А4 при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Антоненко Петро Борисович, д.мед.н., професор кафедри фармакології та фармакогнозії Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Полуденко Г.О.

Підпис дисертації Полуденко Г.О. (Validation Report)

Рецензія Бажора Ю.І

Відгук Бутов Д.O

Відгук Грищук Л.А

Відгук Кужко М.М

Рішення спеціалізованої вченої ради 

Захист дисертаційної роботи Полуденко Ганни Олексіївни відбудеться: 29.06.2023 о 10:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.
Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням
Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою