Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.038

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (Наказ №198-о від 24.04.2024) для розгляду дисертаційної роботи Богданова Віктора Кириловича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Євчев Федір Дмитрович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Тітаренко Ольга Валентинівна, к.мед.н. доцент, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Опонент – Дєєва Юлія Валеріївна, д.мед.н., професор, Національний Медичний Унівеситет імені О. О. Богомольця, МОЗ України;

Опонент – Кошель Іванна Василівна, д. мед. н, професор.  Івано-Франківський національний медичний університет, МОЗ України.

Опонент – Попович Василь Іванович,  д. мед. н., професор, ВПНЗ Львівський медичний університет , МОЗ України

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету Богданова Віктора Кириловича:

«Клініко-імунологічні механізми реалізації фенотипів та фармокологічний контроль алергічного риніту», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Пухлік Сергій Михайлович, д.мед.н., професор кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету, МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Богданов В.К.

Підпис дисертації Богданов В.К. (Validation report)

Рецензія Тітаренко О.В. з електронним підписом (Validation report)

Відгук Попович В.І. з електронним підписом (Validation report)

Відгук Кошель І.В. з електронним підписом (Validation report)

Відгук Дєєва Ю.В. з електронним підписом

Захист дисертаційної роботи відбудеться: 24.06.2024 о 13:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням