Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.012

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказом №55-о від 31.01.2022) для розгляду дисертації Квашніної Анастасії Андріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Вастьянов Руслан Сергійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

РецензентЧетверіков Сергій Геннадійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України (кандидатуру відкликано згідно з рішення МОН №9/225-22 від 09.05.2022);

Рецензент –  Каштальян Михайло Арсенійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент – Бородаєв Ігор Євгенович, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України (затверджено членом спеціалізованої ради рішенням Вченої ради Одеського національного медичного університету, наказ №243-о від 23.06.2022);

Опонент – Притула Василь Петрович, д.мед.н., професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

Опонент – Рибальченко Василь Федорович, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика.

Спеціалізована вчена рада створена Вченою радою Одеського національного медичного університету прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри дитячої хірургії Одеського національного медичного університету Квашніної Анастасії Андріївни на тему:

«Діагностика, прогнозування та профілактика післяопераційних перитонеальних спайок у дітей», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Мельниченко Марина Георгіївна, д.мед.н., професорка кафедри дитячої хірургії Одеського національного медичного університету МОЗ України

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням:

Контакти – [email protected]

Анотація

Дисертація здобувача Квашніна АА., підписана кваліфікованим підписом

Дисертація Квашніна А.А.

Рецензія Каштальян М.А.

Рецензія Бородаєв І.Є.

Відгук офіційного опонента Притула В.П.

Відгук офіційного опонента Рибальченко В.Ф.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Захист дисертаційної роботи Квашніної Анастасії Андріївни відбудеться: 22.09.2022 об 12-00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою