Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.011

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказом №55-о від 31.01.2022) для розгляду дисертації Кравца Костянтина Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Вастьянов Руслан Сергійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Мельниченко Марина Георгіївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент – Малиновський Андрій Володимирович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Тамм Тамара Іванівна д.мед.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України;

Опонент – Хіміч Сергій Дмитрович, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Спеціалізована вчена рада Одеського національного медичного університету прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри хірургії №2 Одеського національного медичного університету Кравца Костянтина Володимировича на тему:

«Роль та місце лапороскопічних втручань в хірургічному лікуванні деструктивних форм гострого холециститу, ускладненого перитонітом», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Запорожченко Борис Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2  Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Анотація

Дисертація здобувача Кравець К.В., підписана кваліфікованим підписом

Дисертація Кравець К.В.

Рецензія Маліновський В.А.

Рецензія Мельниченко М.Г.

Відгук офіційного опонента Хіміч Д.С.

Відгук офіційного опонента Тамм Т.І.

Підпис Тамм Т.І.

Рішення спеціалізованої ради

Захист дисертаційної роботи Кравця Костянтина Володимировича відбудеться:

07.06.2022 об 12-00 за адресом: вул. Суднобудівна 1, лекційна зала кафедри хірургії №2 ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою