Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.027

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 591-о від 24.11.2023) для розгляду дисертаційної роботи Железняк Анни Дмитрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 Стоматологія.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Горохівський Володимир Несторович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Цушко Ілона Олександрівна, к.мед.н. асистент, Одеський національний медичний університет МОЗ України

Рецензент – Гороховський Владислав Васильович, к.мед.н., асистент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Савичук Олександр Васильович, д.мед.н., доцент, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

Опонент – Лучинський Михайло Антонович, д. мед. н., професор, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри загальної стоматологі Одеського національного медичного університету Железняк Анни Дмитрівни:

«Нутрігенетика і стоматологічний статус спортсменів-підлітків в умовах окисного стресу», 221 Стоматологія.

Науковий керівник – Шнайдер Станіслав Аркадійович, д.мед.н., професор кафедри загальної стоматології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Железняк А.Д. (pdf)

Дисертація Железняк А.Д. (дія.pdf)

Підпис дисертації Железняк А.Д. (Validation report)

Відгук Лучинського М.А.

Відгук Савичук О.В.

Рецензія Гороховського В.В.

Рецензія Цушко І.О.

Захист дисертаційної роботи відбудеться: 09.02.2024 о 09:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою