Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.024

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 503-о від 05.10.2023) для розгляду дисертаційної роботи Цепколенко Олександри Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Євчев Федір Дмитрович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Дєдикова Ірина Володимирівна, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Опонент – Дєєва Юлія Валеріївна, д.мед.н., професор, Національний Медичний Унівеситет імені О. О. Богомольця, МОЗ України;

Опонент – Заболотна Діана Дмитрівна, д.мед.н., професор, Інститут оториноларингології ім. професора О. С. Коломійченка, НАМН України.

Опонент – Попович Василь Іванович,  д. мед. н., професор, ВПНЗ Львівський медичний університет

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету Цепколенко Олександри Володимирівни:

«Діагностика та лікування нюхової дисфункції при ринологічній патології», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Пухлік Сергій Михайлович, д.мед.н., професор кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету, МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Цепколенко О.В. (pdf)

Дисертація Цепколенко О.В. (з ел.підписом)

Підпис дисертації Цепколенко О.В. (Validation report)

Рецензія Дєдікова І.В.

Відгук Заболотна Д.Д.

Відгук Дєєва Ю.В.

Відгук Попович В.І.

Захист дисертаційної роботи Цепколенко Олександри Володимирівни відбудеться: 04.12.2023 о 13:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації Цепколенко О.В. з електронною печаткою